Bài 2: Ba công việc quan trọng của nhà quảng cáo

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Bài 2: Ba công việc quan trọng của nhà quảng cáo by Mind Map: Bài 2: Ba công việc quan trọng của nhà quảng cáo

1. Xây dựng fanpage

1.1. Nếu bán 1 sản phẩm

1.1.1. Bán trên nhiều page: Từ 2-3 page

1.1.2. Không bán trên 1 page

1.2. Không nên dùng facebook chính để chạy quảng cáo

1.2.1. Nhiều rủi ro

1.2.2. Dễ bay acc

1.2.3. Lộ thông tin

1.3. Dao diện (Không quá quan trọng)

1.3.1. Like page cao

1.3.2. Chuẩn SEO

1.3.3. Tên page hay

1.4. Xây dựng nội dung page

1.4.1. Các sản phẩm cần

1.4.1.1. Các sản phẩm hàng hoá ảo, giá trị cao hoặc những sản phẩm người dùng khó hình dung về công dụng và độ hiệu quả như:

1.4.1.1.1. Mĩ phẩm

1.4.1.1.2. Ô tô

1.4.1.1.3. Bất động sản

1.4.1.1.4. Các sản phẩm ảo

1.4.1.1.5. ...

1.4.1.2. Hãy đăng những bài viết có nội dung chia sẻ thông tin và sự hữu ích cho người dùng như:

1.4.1.2.1. Demo khoá học

1.4.1.2.2. Đầu ra khoá học

1.4.1.2.3. Lợi ích khi sử dụng sản phẩm

1.4.2. Các sản phẩm không cần

1.4.2.1. Đồ vật lý có thể dễ dàng nhận dạng với giá trí không quá cao như:

1.4.2.1.1. Đồng hồ

1.4.2.1.2. Quần áo

1.4.2.1.3. ...

1.4.2.2. Bởi khách hàng có thể thấy thông tin của sản phẩm 1 cách rất dễ dàng.

1.4.2.2.1. Công dụng

1.4.2.2.2. Giá trị sử dụng

1.4.2.2.3. Độ hiệu quả

2. xây dựng và quản lý acc quảng cáo

2.1. Có thể chạy 1 hoặc nhiều acc QC

2.1.1. (Khuyến khích chạy nhiều)

2.2. Acc QC

2.2.1. Sẽ đi theo facebook cá nhân

2.3. Rất nhiều rủi ro

2.3.1. Chính sách facebook

2.3.2. Chết tài khoản quảng cáo

2.3.3. Nên chạy 3-5 tài khoản quảng cáo

2.3.3.1. Để vừa chạy và dự phòng

2.4. Nên dùng những acc phụ để chạy quảng cáo

2.4.1. Mượn của bạn bè

2.4.2. Mua fb hoặc acc QC từ 1 bên thứ 2

2.5. Phương thức thanh toán

2.5.1. Trả trước

2.5.1.1. Nạp tiền rồi mới chạy QC

2.5.1.2. Nên nạp từng ít một

2.5.1.2.1. Bởi nếu nạp 1 cục lớn thì khi acc QC chết sẽ mất tiền.

2.5.2. Trả sau

2.5.2.1. Chạy QC đến 1 mức nhất định rồi mới trả tiền cho fb

2.5.2.2. Nên sử dụng phương thức này

3. Tối ưu công việc bán hàng

3.1. Tối ưu QC

3.1.1. Quản lý các chỉ số và cách đọc các chỉ số đấy

3.1.2. Target: Đối tượng khách hàng là ai ?

3.2. Tối ưu sales, vận hành

3.2.1. Lên kịch bản sale chuẩn, hoàn chỉnh

3.2.2. Upsale

3.2.2.1. Khi chốt được 1 đơn hàng, lập tức up 1 sản phẩm liên quan có giá trị thấp hơn

3.2.2.2. Bởi không thể kiểm soát được việc có chốt được hàng hay không nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát được việc upsale

3.2.2.3. Sản phẩm upsale không cần lãi quá cao

3.2.3. Downsale

3.2.3.1. Sau khi báo giá khách không mua thì nên giảm giá luôn

3.2.3.2. Bịa lý do quảng cáo để khách hàng quan tâm và mua

3.2.3.3. Bán sản phẩm ở với bất cứ giá nào miễn là có lợi nhuận

3.3. Cần phần mêm chat với khách hàng

3.3.1. VD: Pankate

3.3.2. Nên sử dụng khi có khoảng 20 đơn hàng 1 ngày