Get Started. It's Free
or sign up with your email address
เหงือกปลาหมอ by Mind Map: เหงือกปลาหมอ

1. ถิ่นกำเนิด

1.1. มักขึ้นกลางแจ้งและมักจะพบมากในบริเวณป่าชายเลน หรือตามพื้นที่ชายน้ำริมฝั่งคลอง

1.2. เจริญเติบโตได้ดีในที่ร่มและมีความชื้นสูง หรือในแถบที่ดินเค็มและไม่ชอบที่ดอน แถบภาคอีสารก็มีรายงายว่าปลูกได้เช่นกัน

2. เป็นสมุนไพรพื้นถิ่นของไทยเราเพราะมีประวัติในการนำมาใช้เป็นยาสมุนไพรมาตั้งแต่โบราณ

3. ลักษณะทั่วไป

3.1. ต้น

3.1.1. เป็นพุ่มไม้ขนาดกลางมีความสูงประมาณ 1-2 เมตร ลำต้นแข็ง มีหนามอยู่ตามข้อของลำต้น

3.2. ใบ

3.2.1. ใบเป็นใบเดี่ยวลักษณะของใบมีหนามคมอยู่ริมขอบใบและปลายใบ

3.3. ดอก

3.3.1. ออกดอกเป็นช่อตั้งตามปลายยอด ยาวประมาณ 4-6 นิ้ว

3.4. ผล

3.4.1. ลักษณะของผลเป็นฝักสีน้ำตาล ลักษณะของฝักเป็นทรงกระบอกกลมรี รูปไข่

4. การขยายพันธุ์

4.1. สามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยวิธีการเพาะเมล็ดและการใช้กิ่งปักชำ แต่วิธีที่เป็นที่นิยมและได้ผลผลิตที่ดี คือ การใช้กิ่งปักชำ

5. ประโยชน์และสรรพคุณ

5.1. แก้ไอ

5.2. ขับเสมหะ

5.3. บำรุงประสาท

5.4. ช่วยในการเจริญอาหาร

5.5. แก้หอบหืด

5.6. รักษาปอดบวม

5.7. ช่วยแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติ

5.8. ขับเลือดแก้ฝี

6. ข้อแนะนำและควรระวัง

6.1. แม้ไม่มีพิษเเต่ควรใช้ในปริมาณที่เหมาะสมเหมือนกับสมุนไพร ชนิดอื่นๆเพราะอาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงต่อร่างกายได้