Petrologi

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Petrologi by Mind Map: Petrologi

1. Bjergarter

1.1. Vulkanske bjergarter

1.1.1. vulkanitter

1.1.1.1. rombeporfyr

1.1.1.2. basalt

1.1.2. plutonitter

1.1.2.1. Granit

1.2. Sedimentære bjergarter

1.2.1. skifer

1.2.2. sandsten

1.3. Metamorfe bjergarter

1.3.1. tagskifer

1.3.2. Marmor

2. Det geologiske kredsløb

2.1. Forvitring og erosion

2.1.1. Sedimentering

2.1.2. smeltning og størkning

2.1.3. Metamorfose