Get Started. It's Free
or sign up with your email address
MiddleSystem by Mind Map: MiddleSystem

1. Kịch bản chi tiết

1.1. Buyer/Seller hoặc Buyer + Seller tạo group chat với tài khoản MiddleMan

1.1.1. Middle Man xác nhận sẽ hỗ trợ giao dịch

1.1.1.1. Hệ thống add nhân viên E vào group chat để hỗ trợ xử lý

1.1.1.1.1. Nhân viên E xem thông tin nói chuyện giữa các bên để xác nhận và TẠO MÃ GIAO DỊCH cho 2 bên bao gồm các thông tin sau: Số tiền THB bên mua sẽ chuyển cho Middle Man Số tiền VNĐ bên bán sẽ nhận được Tiền phí trung gian/giao dịch (fixed: 50 Bath thái)

2. Thông tin giao dịch

2.1. Tài khoản middle man

2.2. Thông tin ng bán

2.2.1. Họ tên

2.2.2. STK ngân hàng

2.2.3. Tên tk ngân hàng

2.2.4. Tên ngân hàng

2.3. Thông tin ng mua

3. Thao tác

3.1. Nhân Viên (E)

3.1.1. Theo dõi nội dung nói chuyện giữa các bên và hỗ trợ thông tin

3.1.2. Tạo mã giao dịch

3.1.3. Tạo yêu cầu thay đổi giao dịch

3.1.4. Nhấn: Gởi thông tin giao dịch cho bên Mua

3.1.5. Nhấn: Xác nhận đã nhận đủ tiền từ bên Mua <Manual> Nếu xảy ra tình huống ngoài ý muốn được mô tả trong kịch bản

3.1.6. Nhấn: Giao dịch hoàn thành

3.2. Middle Man

3.2.1. Invite nhân viên E vào room chat (có thể là tự động chấp nhận giao dịch này, hệ thống hiển thị list giao dịch đang chờ, nhân viên tự join vào room chưa có người xử lý để làm việc)

3.2.2. Kiểm soát mã OTP

3.2.3. Nhấn nút: Copy thông tin chuyển tiền cho bên Bán

3.2.4. Gởi biên lai đã chuyển khoản cho bên Bán (ngay trên room chat)

3.2.5. Nhấn nút Kết thúc giao dịch