Cấp độ 1: Quy trình sử dụng giao diện acc QC

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Cấp độ 1: Quy trình sử dụng giao diện acc QC by Mind Map: Cấp độ 1: Quy trình sử dụng giao diện acc QC

1. 1 cột chiến dịch

1.1. Chọn mục tiêu

1.1.1. Ấn "Tạo"

1.1.1.1. Chọn "Tin nhắn"

1.1.2. Chỉ quan tâm đến các mục tiêu

1.1.2.1. "Lượt tương tác"

1.1.2.1.1. "Lượt tương tác với bài viết"

1.1.2.1.2. Mục tiêu này không mang yếu tố bán hàng mà chỉ nhằm tăng tương tác hoặc thu hút 1 tập khách hàng nào đó tương tác với fanpage, bài viết

1.1.2.2. "Lượt xem video"

1.1.2.2.1. Thu hút khách hàng xem 1 video nào đó của mình và xem càng lâu càng tốt

1.1.2.2.2. Mục tiêu này không mang yếu tố bán hàng mà chỉ nhằm tăng tương tác hoặc thu hút 1 tập khách hàng nào đó tương tác với fanpage, bài viết

1.1.2.3. "Tin nhắn"

1.1.2.3.1. Mục đích nhằm thu hút khách hàng nhắn tin cho page

1.1.2.3.2. Mục tiêu có tính chất bán hàng, trong quảng cáo nếu muốn ra đơn thì sẽ chọn mục tiêu này.

1.1.2.4. Lưu ý

1.1.2.4.1. Để QC bán hàng thì nên kết hợp mục tiêu "Tin nhắn" với 1 trong 2 loại mục tiêu trên

1.2. Đặt tên

1.2.1. Tên chiến dịch

1.2.1.1. Đặt theo yêu cầu sản phẩm cần bán

2. 1 cột nhóm QC

2.1. Đặt tên nhóm

2.1.1. Đặt tên theo sản phẩm và đối tượng cần hướng đến

2.1.2. VD: ngày/tháng + đối tượng

2.2. Cài ngân sách

2.2.1. Nên để từ 30k đến 50k trên 1 nhóm QC

2.2.1.1. Khi để ngân sách nhỏ, facebook sẽ tối ưu được nhiều nhất để ra đơn

2.3. Cài đặt ngày giờ

2.3.1. Xét theo tình hình giờ giấc nào chạy QC hiệu quả để đặt sao cho hợp lý

2.3.2. Lưu ý

2.3.2.1. Không đặt lịch kết thúc

2.4. Cài vùng, tuổi, giới tính, ngôn ngữ

2.4.1. "Vị trí"

2.4.1.1. Cài đặt địa điểm muốn chạy QC

2.4.1.2. Chọn toàn Việt Nam hoặc nhiều thành phố khác nhau

2.4.2. "Tuổi"

2.4.2.1. Tùy theo yêu cầu của sản phẩm

2.4.3. "Ngôn ngữ"

2.4.3.1. Tiếng Việt

2.5. Cài target sở thích

2.5.1. Chọn chi tiết mục tiêu tới những thành phần quan tâm đến sản phẩm

2.6. Cài vị trí QC

2.6.1. Muốn QC hướng đến người dùng máy tính hoặc di động

2.6.1.1. 1. "Vị trí QC thủ công"

2.6.1.2. 2. "Chỉnh sửa"

2.6.1.2.1. "Thiết bị"

2.6.1.2.2. "Nền tảng"

2.6.1.3. 3. "Vị trí QC"

2.6.1.3.1. "Bảng tin"

2.6.1.3.2. Còn lại không tích thêm vào bất cứ cái gì!

2.7. [Cột bên phải]

2.7.1. "Xác định đối tượng"

2.7.1.1. Hiển thị tổng số lương đối tượng khách hàng mà mính muốn tiếp cận

2.7.2. "Kết quả hàng ngày ước tính" - Với số lượng ngân sách đã chi thì

2.7.2.1. "Số người tiếp cận"

2.7.2.1.1. Sẽ tiếp cận được bao nhiều người 1 ngày

2.7.2.2. "Cuộc trò chuyện"

2.7.2.2.1. Dự tính sẽ được bao nhiêu tin nhắn trong 1 ngày

3. 1 cột quảng cáo (bài viết)

3.1. Tên QC

3.1.1. Đặt tên theo sản phẩm

3.2. Chọn page muốn chạy

3.2.1. Chọn 1 fanpge muốn chạy

3.3. Chọn bài muốn chạy

3.3.1. 1. Chọn "Thiết lập QC"

3.3.2. 2. Chọn "Bài viết có sẵn"

3.3.3. 3. Chọn bài viết muốn chạy