HAD Brainstorm

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
HAD Brainstorm by Mind Map: HAD Brainstorm

1. 1. Giai đoạn nhận biết

1.1. Video clip tương tác trên youTube

1.1.1. Sexy

1.1.2. Naruto

1.2. Minigame on site

1.2.1. Ninja Endless running

1.2.2. Có quà tặng outgame / ingame

1.3. PR

1.3.1. HAD là gì?

1.4. Ads

1.5. Facebook

1.6. Keywords

1.6.1. Danh từ

1.6.1.1. Manga

1.6.1.2. Tình yêu

1.6.1.3. Phi tiêu

1.6.1.4. Chibi

1.6.1.5. RPG

1.6.1.6. Đối kháng

1.6.1.7. Ninja

1.6.1.8. Naruto

1.6.1.9. Sinh tử

1.6.1.10. Huyết chiến

1.6.1.11. Cửu vĩ

1.6.2. Động từ - Tính tu

1.6.2.1. Phong ấn

1.6.2.2. Hồi sinh

1.6.2.3. Chiến đấu

1.6.2.4. Nhập vai

1.6.2.5. Triệu hồi

1.6.2.6. Tái sinh

1.6.2.7. Đại chiến

1.6.3. Naruto Online: Ninja Đại chiến

2. 2.Giai đoạn quan tâm/thích

2.1. Impressive Landing page

2.1.1. HAD là gì

2.1.2. Tại sao tôi phải chơi?

2.1.2.1. Game ăn Cốt truyện

2.1.2.2. Quà tặng

2.1.2.3. Fun, vui, events

2.2. Quà tặng outgame / ingame

2.2.1. Giftcode

2.3. Cosplay: Chụp ảnh làm mồi, sưu tập ảnh về làm thư viện

3. 3.Giai đoạn Thử (Trial)

3.1. Happy hour

3.1.1. Làm ngắn

3.2. FO2 Adidas concept

3.2.1. Lùi lại

3.3. Lucky draw: ném phi tiêu, lật bài

4. 4.Giai đoạn chơi thật

4.1. Event trainting

4.1.1. Gameplay trainning

4.1.1.1. x2 EXP

4.1.1.2. Đăng nhập nhận quà

4.1.1.3. VIP exp & x damage

4.1.2. RPG trainning

4.1.2.1. Chế tạo đồ

4.1.2.2. Phong Ấn

4.1.2.3. Thi đấu 2vs2

4.1.2.4. Lên đồ và chỉ số

4.1.3. Feature promote

4.1.3.1. Lôi đài

4.2. Event cộng đồng

4.2.1. Cả server làm chung quest

4.2.2. Cả server cùng thi đấu

5. 5. Giai đoạn trả tiền

5.1. Event Sale

5.2. Event khuyến khích tiêu dùng

6. Backup plan