Sonet 141

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Sonet 141 by Mind Map: Sonet 141

1. Shakespeare

1.1. renesance

1.1.1. Anglie 16. století

1.2. život

1.2.1. básník

1.2.2. Statford nad Avonou

2. Mukařovský

2.1. osobnost

2.2. dílo

2.3. rozbor jeho teorie

3. Co je to sonet?

3.1. specifikace literárního žánru

3.1.1. anglický shakespearovský sonet

3.1.2. sonet Francesca Petrarky

4. Aplikace teorie J. Mukařovského

4.1. Estetická funkce,norma a hodnota jako sociologické fakty

4.1.1. Estetická hodnota

4.1.2. Estetická funkce

4.1.3. Estetická norma