Công Nghệ Thông Tin

Plan your life and the next important steps and goals to proceed with a happy life

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Công Nghệ Thông Tin by Mind Map: Công Nghệ Thông Tin

1. Tài Liệu Học Tập

1.1. Quảng Trị Mạng

1.2. Lập Trình Ung Dụng

1.2.1. lập trình C#

1.2.1.1. lập trình web

1.2.1.1.1. lập trình C

1.3. Tin Học Văn Phòng

1.3.1. Word

1.3.1.1. Excel

1.3.1.1.1. Powerpoil

1.4. Đồ Họa

1.4.1. Photoshop

1.4.1.1. Photoshop cs3

2. Chia Sẻ Cộng Đồng

2.1. Bài Giảng Cơ Bản về CNTT

2.2. Phần Mềm Diệt Virut

2.3. Thủ Thuật Máy Tính

2.3.1. Cải Thiện Bin

2.3.1.1. Tăng Tốc khở Động Máy Tính

3. Giải Trí

3.1. Truyện Cười

3.2. Video hài

4. Các Hoạt Động

4.1. Làm Quen Với Máy Tính

4.2. Tiện ích Của Máy Tính

4.3. Goal

5. Giới Thiệu

5.1. CNTT Là Gì

5.2. Kĩ Năng Cơ Bản

5.3. Lịch Sử Hình Thành Và Phát Triển Của CNTT

6. Tư Vấn Trực Tuyến

6.1. Goal

6.2. Goal

6.3. Goal