EnergiKilder

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
EnergiKilder by Mind Map: EnergiKilder

1. vannkraft

1.1. Vannfallkraft

1.2. Bølgekraft

1.3. Havstrømkraft

2. Kjernekraft

2.1. FusjonKraft

2.1.1. Kjernereaksjon i Sola

2.2. FisjonKraft

2.2.1. Foregår På Jorda i Dag

2.2.1.1. Konvensjonelle Kjernekraftverk

2.2.1.1.1. En Reaktor i Norge

2.2.1.1.2. Her er Det Uran Som Er Brensel

2.2.1.2. ThoriumKraftverk

2.2.1.2.1. Regner Med At Kan Produsere Strøm Om 30-50 År

2.2.1.2.2. Her Er Der Thorium Som er brensel

3. vindkraft

3.1. Vindmøller

3.1.1. Til Havs

3.1.2. På Land

4. SolEnergi

4.1. SolPaneler

4.2. SolVarme

4.3. Ved og Torv

5. Fossilt Brennstoff

5.1. Olje

5.2. Gass

5.3. Kull