Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Celler by Mind Map: Celler
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Celler

Cellemembranen

Generelt

Opbygget af to lag fosfolipider, hvor de hydrofobe lag vender ind mod hinanden og de hydrofile lag er yderst.

På tværs igennem cellemembranen sidder transportproteiner.

Selektiv permeabel membran

Diffusion

Passiv transport af stof - fra høj til lav koncentration af stoffet.

Osmose

Diffusion af VAND gennem en selektiv permeabel membran - fra høj til lav vandkoncentration.

Fasciliteret diffusion

Diffusion af fx glucose gennem specifikke transportproteiner. Hurtigere en simpel diffusion

Aktiv transport

Energikrævende transport ind- og ud af celler. foregår mod koncentrationsforskelle eller en elektrisk gradient.

Forskellige membranprocesser

= andre muligheder hvormed celler kan optage/afgive stoffer.

Endocytose - partikler, der skal optages i cellen, omsluttes af en vesikel (dvs. et stykke af cellemembranen).

Exocytose - partikler, der skal transporteres ud af cellen omsluttes af vesikel, der smelter sammen med cellemembranen.

Vira

Partikler/inaktiv kemisk struktur udenfor en værtscelle

DNA eller RNA er omsluttet af proteinkappe

antigener=overfladeproteiner

Livscyklus styres af enzymer

Hæfter sig til værtscelle-->skyder sit arvemateriale ind i værtscellen, hvor det inficerer dennes DNA-->værtscellen producere nye vira

Vira der udskilles fra værtscelle bærer en del af dennes cellemembran udenpå proteinkappen-->snyder dermed immunforsvaret.

Bakteriofag = virus der angriber bakterie

Prokaryoter

= før kerne. Dvs. at arvematerialet ikke er omgivet af en kernemembran. I antal og biomasse overgår bakterier alle øvrige organismer på jorden.

Archebakterier

De 'gamle' bakterier

Ekstremofile

Langsom evolution

Eubakterier

Størstedelen af prokaryoter

Forsager sygdom hos mennesker

Også gavnlige for msk fordøjelse

Opbygning, Kugle-, stav-, skrue- og spiralformede, Omgivet af hylster: Cell-envelope, Slimkapsel, Cellevæg, Cytoplasmamembran (cellemembran), I cellens cytoplasma findes:, Arvemateriale (=DNA=bakteriekromosom), Plasmider (=ringformede DNA-molekyler med bakteriens gener)

Gramfarvning, Gram-positive bakterier, Tyk cellevæg. Farves kraftig violet., Gram-negative bakterier, Tynd cellevæg. Farves rød., Er yderst omgivet af hvad der minder om en cellemembran., Denne yderste membran indeholder lipider med kulhydrater og fedtholdige proteiner. Det binder 'membranen' til bakteriens cellevæg., Den tynde cellevæg er biokemisk fleksibel og disse bakterier er sværere at behandle med antibiotika.

Eukaryoter

Planter, svampe, dyr - herunder mennesker. DNA er placeret i cellekernen og omgivet af en kernemembran.

Overordnet opbygning

Cellevæg findes kun hos planter og svampe

I cellens cytoplasma findes:, Organeller

Kerne med DNA

Celledød

Nekrose

Langsom, ikke-reguleret

Udefrakommende faktorer (fx iltmangel)

Cellens nedbrydelse --> betændelsesreaktion --> hvide blodlegemer kommer og ødelægger vævet.

Apoptose

Hurtig, programmeret af cellens gener

Omdannelse til kræftcelle eller infektion af virus kan medføre apoptose.

Kromosomer, ribosomer og andre organeller klumpes sammen og nedbrydes i løbet af 1-2 timer.

Vigtig proces i fosterudvikling

Celleskelet

Cytoskelet opretholder cellens form

Cytoskelet = trådformede proteiner (filamenter) inde i cellen.

Særligt mange actinfilamenter i muskelceller

Lysosomer

Vesikler med fordøjelsesenzym

Funktion: at nedbryde gamle celler

Processen, hvor fordøjelsesenzymet nedbryder cellens organiske stoffer, kaldes cellulær autolyse.

Binyrebarkhormon hæmmer processen, da det stabiliserer lysosommembranen.

Golgikomplekset

Et bundt af flade membransække

Modtager proteiner fra ER, forarbejder dem og transporterer dem ud af cellen (exocytose) i afsnørede vesikler.

Forarbejdning = trimmer kulhydratsidekæderne.

Endoplasmatisk retikulum (ER)

Flade sække/rør omgivet af membraner

Ru=med ribosomer. Glat=uden ribosomer

Glat ER: Dannelse af membraner, steroider, fedtsyrer. Lager for Ca++ioner. Ru ER: Producerer proteiner og modificerer dem (fx foldes de til en bestemt og særlig stabil struktur) inden disse proteiner transporteres til golgikomplekset.

ER i muskelceller = sarkoplasmatisk retikulum

Ribosomer

Små celleorganeller uden membran

Proteinsyntesen foregår på ribosomerne

Findes frit i cytoplasma - danner proteiner til cellens eget brug.

Findes bundet til ER - danner proteiner til eksport

Mitokondrier

Aflange organeller med deres eget mitokondrie-DNA

Dvs. at mitokondrierne kan dele sig uafhængigt af kernen og tilmed danne nogle proteiner selv. De fleste proteiner importeres dog fra cellen.

Opbygget af to membraner, hvor den inderste er stærkt foldet

Folderne kaldes cristae - her foregår respirationskæden.

Mitochondriernes indre rum kaldes matrix - her foregår Krebs' cyklus.

Sted for cellens energiproduktion

Lever- og muskelceller som kræver meget energi har MANGE mitochondrier.

Cellekernen

Cellens største organel

Omgivet af et dobbelt kernehylster (kernemembran) med porer

Indeholder kromosomer med arvemateriale + nucleolen (kernelegemet)

Generne i kernen styrer alle cellens processer