Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Celler by Mind Map: Celler
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Celler

Cellemembranen

Generelt

Diffusion

Osmose

Fasciliteret diffusion

Aktiv transport

Forskellige membranprocesser

= andre muligheder hvormed celler kan optage/afgive stoffer.

Vira

Partikler/inaktiv kemisk struktur udenfor en værtscelle

DNA eller RNA er omsluttet af proteinkappe

Livscyklus styres af enzymer

Hæfter sig til værtscelle-->skyder sit arvemateriale ind i værtscellen, hvor det inficerer dennes DNA-->værtscellen producere nye vira

Vira der udskilles fra værtscelle bærer en del af dennes cellemembran udenpå proteinkappen-->snyder dermed immunforsvaret.

Bakteriofag = virus der angriber bakterie

Prokaryoter

= før kerne. Dvs. at arvematerialet ikke er omgivet af en kernemembran. I antal og biomasse overgår bakterier alle øvrige organismer på jorden.

Archebakterier

Eubakterier

Eukaryoter

Planter, svampe, dyr - herunder mennesker. DNA er placeret i cellekernen og omgivet af en kernemembran.

Overordnet opbygning

Celledød

Nekrose

Apoptose

Celleskelet

Cytoskelet opretholder cellens form

Cytoskelet = trådformede proteiner (filamenter) inde i cellen.

Særligt mange actinfilamenter i muskelceller

Lysosomer

Vesikler med fordøjelsesenzym

Funktion: at nedbryde gamle celler

Processen, hvor fordøjelsesenzymet nedbryder cellens organiske stoffer, kaldes cellulær autolyse.

Binyrebarkhormon hæmmer processen, da det stabiliserer lysosommembranen.

Golgikomplekset

Et bundt af flade membransække

Modtager proteiner fra ER, forarbejder dem og transporterer dem ud af cellen (exocytose) i afsnørede vesikler.

Forarbejdning = trimmer kulhydratsidekæderne.

Endoplasmatisk retikulum (ER)

Flade sække/rør omgivet af membraner

Ru=med ribosomer. Glat=uden ribosomer

Glat ER: Dannelse af membraner, steroider, fedtsyrer. Lager for Ca++ioner. Ru ER: Producerer proteiner og modificerer dem (fx foldes de til en bestemt og særlig stabil struktur) inden disse proteiner transporteres til golgikomplekset.

ER i muskelceller = sarkoplasmatisk retikulum

Ribosomer

Små celleorganeller uden membran

Proteinsyntesen foregår på ribosomerne

Findes frit i cytoplasma - danner proteiner til cellens eget brug.

Findes bundet til ER - danner proteiner til eksport

Mitokondrier

Aflange organeller med deres eget mitokondrie-DNA

Dvs. at mitokondrierne kan dele sig uafhængigt af kernen og tilmed danne nogle proteiner selv. De fleste proteiner importeres dog fra cellen.

Opbygget af to membraner, hvor den inderste er stærkt foldet

Folderne kaldes cristae - her foregår respirationskæden.

Mitochondriernes indre rum kaldes matrix - her foregår Krebs' cyklus.

Sted for cellens energiproduktion

Lever- og muskelceller som kræver meget energi har MANGE mitochondrier.

Cellekernen

Cellens største organel

Omgivet af et dobbelt kernehylster (kernemembran) med porer

Indeholder kromosomer med arvemateriale + nucleolen (kernelegemet)

Generne i kernen styrer alle cellens processer