Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

ICT-eindtermen in de klas by Mind Map: ICT-eindtermen in de klas
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

ICT-eindtermen in de klas

1: een positieve houding tegenover ICT

ik wil informatie opzoeken op het internet

ik geef na 1 mislukte poging niet op bij het zoeken naar informatie op het internet

ik vraag / geef spontaan hulp bij computerproblemen

ik draag zorg voor de apparatuur en de softwarik draag zorg voor de apparatuur en de software

ik werk nauwkeurig en verzorgd

ik controleer mijn werk op fouten

2: ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier gebruiken

ik weet dat er virussen, spam, kettingberichten, pop-ups bestaan

ik ken de gevaren /nadelen van virussen, spam, kettingberichten, pop-ups

ik roep de hulp van volwassenen in bij ongewone boodschappen

ik verspreid geen persoonlijke/of vertrouwelijke informatie via mail, chat of social media (Facebook, MSN ...)

ik vertrouw niet alle beschikbare informatie op het internet

3: zelfstandig oefenen met ICT

ik oefen zelfstandig met een vertrouwd educatief software-programma

ik oordeel of ik de opdracht tot een goed einde heb gebracht

ik maak spontaan gebruik van helpfuncties

4: zelfstandig leren met ICT

ik werk met een webquest

ik werk met een leerpad

ik maak een mindmap om te studeren

ik maak een schema om te studeren

5: ideeën creatief vormgeven met ICT

ik kies een programma om een tekst te maken met een gepaste opmaak

ik kies een programma om te tekenen

ik kies een programma om een filmpje te maken

ik kies een programma om met foto's te werken

ik kies een programma om met geluid te werken

ik kan mijn ideeën creatief uitwerken

ik kan mijn digitale creatieve bestanden delen op het internet

6: informatie opzoeken, verwerken en bewaren

informatie opzoeken

informatie bewaren

ik werk systematisch bij het raadplegen, ordenen en bewaren van op internet gevonden informatie

informatie verwerken

7: informatie voorstellen

ik kies de volgorde en de vorm van de presentatie

ik kies het meest geschikte programma voor mijn presentatie

ik stel tekst, beeld en geluid voor met ICT

ik pas mijn voorstelling aan aan mijn publiek

8: veilig, verantwoord en doelmatig communiceren

ik kies het meest geschikt middel om berichten te versturen

ik hou mij aan de regels om berichten te versturen

ik pas mijn bericht aan aan de ontvanger

ik lees en verstuur berichten via e-mail, sms, forum, blog

9: adequaat kiezen uit ICT-toepassingen (SO)

10: handelen bijsturen na reflectie over ICT-gebruik (SO)