A játék - nak/ot/ban

Track and organize your meetings within your company

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
A játék - nak/ot/ban by Mind Map: A játék - nak/ot/ban

1. öröm : külső okok nélkül is mosolyog, nevet. ezeket gesztusokkal fejezi ki.

2. játék iránti elfogultság: csak a játékra figyel a gyermek. külső ingereket nem veszi figyelembe

3. tevékenység

3.1. testi

3.2. szellemi

4. fontos szerepe van

4.1. alkotásban

4.2. alkalmazkodásban

4.2.1. helyzethez való

4.2.2. társakhoz való

4.3. élményfeldolgozásban

4.4. társas kapcsolatok kialakításában

4.4.1. gondozónőhöz való viszonyulás

4.4.2. társakhoz való viszonyulás

5. nem szolgál

5.1. célt

5.2. szándékot

5.3. csupán örömteli és spontán

6. KARAKTER JELLEMZŐI (Kotátková)

7. az úgy tesz, mintha viselkedés

8. segít: én (identitás) környezet világ különböző mozdulatok, cselekvések begyakorlásában

9. 1, spontaneitás: természetes, aktív, kötetlen viselkedés. önmaga irányít, sájátos célokkal, motivációs kontextussal.

10. 4, kreativitás: valóság formálása, kontruálása, kombinálása. 4/a - testi 4/b- mozgásos 4/c- kitalált 4/d- térbeli

11. 5, fantázia: korlátok áthidalását segíti elképzelések, tapasztalatok felhasználásával.

12. 6, ismétlés: örömteli visszatérés a már ismert szituációba, történetbe.

13. 7, a szerep elfogadása: a gyermek válogatja a szituációkat, szerepeket a valóság megfigyelése alapján.

14. a gyermek - tulajdonságokkal -jelentésekkel ruházza fel

15. által fejlődik: - 1.MOTORIKUS képességei - 2.percepciós képességei - 3. KOGNITíV képességei - 4.SZOCIÁLIS képességei

16. stádiumai Piaget szerint: 1, 1,5 év: gyakorló játék -mozdulatok begyakorlása, 'én csinálom' öröme. relatíve gyors fejlődés 2, 2.év 2.félév: szimbolikus játék - belső szemléleti képek -mintha élmény 3, 5-6 év: konstruáló játék, társasjáték

17. 3. kognitív fejlődés: - szimbolikus stádium *2-7 éves korig tehető. ezen belül fejlődik a gondolkodás és megjelenik a beszéd is* ide köthető az EGOCENTRIZMUS- saját vágyain keresztül fogja fel az eseményeket a gyermek.

18. 4. szociális fejlődés: - másokhoz való viszony(interperszonális kapcsolat) fejlődését jelenti. MILLAR: - 6-12 hónapos gyermek:társaságot szereti -9-13 hónapos gyermek: felfigyel a társra -12-24 hónapos gyermek: egymás mellett játszanak. játékukat a másik játéka befolyásolhatja -2-3 éves gy.:másik gyermek közelségét keresi, haragudni képes, kevés ideig tart az együttjátszás folyamata,játékán nem tud osztozni. -3-4 éves gy.:utánozza a másik gyermeket és 3 fős csoportosat alkothatnak. -óvodáskorú gy.: vágyik a játszótársra, vágyait megtanulja megnevezni, közös megegyezésre alkalmas. *váltakozó játék: ugyanazt a cselekvést váltakozva végzik a cselekvők.--> elkülőníti önmagát és a másikat, tudja, hogy egyszer aktív máskor pedig passzív résztvevője a játéknak.

19. 1. motorikus fejlődés: 2 éves kor: mozgások szándékos gyakorlása. 3 éves kor: örömmel ismétli a begyakorolt mozdulatokat. öröm kíséri cselekvését, próbál összekapcsolni mozdulatokat. eleinte UTÁNZÁS jellemző, később motorikus alkotás-> tánc improvizálása. 4 éves kor: sportok iránti érdeklődés, utánzás. 5- 6éves kor: specifikus mozdulatok, eszközök használata(kör, labda,szánkó)-> egyensúlyozás gyakorlása. A motorikus fejlődéssel olyan személyiségi jelek is fejlődnek, mint a bátorság,határozottság, elszántság, és a kudarc leküzdése.

20. a nevelő szerepe: - játékfeltételek biztosítása -szakismeretek: a,-a kis gyermek képességei (kognitív, szociális, motoros, verbális) és szocializációja (utánzás, azonosulás, identifikáció, hatóképesség) b,-a modern pedagógia paradigmiái, értékei c,-a gyermeki környezet sajátosságainak ismerete d,-a játék legfőbb pszichológiai-pedagógiai kérdései e,-nevelő játékfeltétel megteremtésének és együttjátszásának pedagógiai vonatkozásai f,- inspiráció adása g,-közvetlen, nyugodt hangvétel, megengedő stílus h,-empátia i,- pozitív beállítódás