Maaseutuohjelmasta hyötyvä saa tietoa siitä

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Maaseutuohjelmasta hyötyvä saa tietoa siitä by Mind Map: Maaseutuohjelmasta hyötyvä saa tietoa siitä

1. Maaseutuohjelmasta hyötyvä saa tietoa siitä

1.1. 1. Toimenpiteet brändin vahvistamiseksi on kuvattu

1.1.1. 1.1 Edellisen kauden tuloksista kerrotaan

1.1.2. 1.2 Edellisellä kaudella syntynyttä tunnettuutta hyödynnetään

1.1.2.1. 1.2.1 Verkkodomainit Maaseutu.fi/Landsbygd.fi/Rural.fi varattu

1.1.2.2. 1.2.2 Traktorinjälkilogo päivitetty, graafinen ohje tehty

1.1.3. 1.3 Ohjelman vaikutukset kytketään viestinnässä ihmisten arkeen

1.1.3.1. 1.3.1 Tuensaajille rakennettu foorumi kertoa oma tarinansa somessa

1.1.3.2. 1.3.2 Seurantatiedoista tuotetaan systemaattisesti tietoa ohjelman vaikutuksista

1.1.4. 1.4 Ydinviestit on määritelty

1.1.5. 1.5 EU-lipun ja tunnuksen käyttö on ohjeistettu ja perusteltu tuensaajille

1.1.5.1. 1.5.1 Viestintäohje laadittu ja saatavilla verkossa

1.1.6. 1.6 Maaseututoimittajat listattu ja kontaktoitu

1.1.7. 1.7 Kriisiviestintäsuunnitelma on laadittu mm. ohjelmakauden käynnistymisen viivästymiselle

1.2. 2. Kohderyhmille räätälöityä viestintämateriaalia on käytössä

1.2.1. 2.1 Ohjelman sisältö on "suomennettu" yleiskielelle

1.2.2. 2.2 Kohderyhmät ja yhteistyö- kumppanit määritelty

1.2.3. 2.3 Verkkosivut ja muu esittelymateriaali on valmis ja lanseerattu

1.2.4. 2.4 Hissipuhe tehty

1.2.5. 2.5 Asiakasrajapinnat on koulutettu viestimään

1.3. 3. Tieto kulkee maaseutuverkostossa

1.3.1. 3.1 Yhteiset tavoitteet ja teemat kartoitettu (oletus)

1.3.2. 3.2 Yhteiset viestinnän strategiset linjaukset ja viestintäsuunnitelma tehty koko kaudelle

1.3.3. 3.3 Kentän kuuntelu- ja osallistamiskanava rakennettu (oletus)

1.3.3.1. 3.3.1 Sähköiset työtilat käytössä

1.3.3.2. 3.3.2 Yhteisöllisen median kanavat määritelty ja lanseerattu

1.3.4. 3.4. Viestinnän prosessit on kuvattu ja vastuutettu

1.3.4.1. 3.4.1 Verkkosivujen sisällöntuotanto on järjestetty

1.3.5. 3.5 maaseututiedottajien verkosto on toiminnassa

1.3.5.1. 3.5.1 Ohjelmatiedottajan ohje on tehty

1.3.5.2. 3.5.2 Viestintäverkostolla on sähköinen työtila käytössä

1.3.6. 3.6 Jokaisella ELY-alueella on viestintähanke (oletus)

1.4. 4. Viestintä nivoutuu ohjelman toteutukseen ja seurantaan

1.4.1. 4.1 Ohjelmalla on johtoryhmä ja viestinnällä edustus siinä

1.4.1.1. 4.1.1 Viestintäryhmä on nimetty ja sen tehtävät määritelty

1.4.2. 4.2 Viestintäsuunnitelmassa on määritelty työnjaot

1.4.2.1. 4.2.1 Tiedottajien tehtävänkuvat on laadittu

1.4.3. 4.3 Viestinnän tulosten seurantajärjestelmä on kuvattu

1.4.3.1. 4.3.1 Viestinnän mittarit ovat mukana ohjelman arvioinnissa

1.4.4. 4.4 Uusi hankerekisteri toimii viestinnän työkaluna. Esim. hankkeiden peukutus. (oletus)

1.4.5. 4.5 Indikaattorit on asetettu siten ja seuranta toteutuu niin, että tietoa vaikuttavuudesta saadaan (oletus)

2. Tukia haetaan ja tuloksia syntyy

3. Älykästä, osallistavaa ja kestävää kasvua Suomen maaseudulla

3.1. Tieto ja tutkimus hyödynnetään

3.2. Maatilat pärjäävät markkinoilla

3.3. Ruokaketjut lyhenevät ja paranevat

3.4. Maatalous suojelee maisemaa, luonnon monimuotoisuutta, maaperää ja vesistöjä

3.5. Maaseutualueiden elämänlaatu paranee

3.6. Energiafiksuus on mukana kaikessa toiminnassa