MAS 3: Medi Ambient i Sensibilització a les zones rurals Objectiu 3

El projecte MAS 3

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
MAS 3: Medi Ambient i Sensibilització a les zones rurals Objectiu 3 by Mind Map: MAS 3: Medi Ambient i Sensibilització a les zones rurals Objectiu 3

1. Observatori mediambiental online

1.1. 154 articles

1.1.1. - Empresa i medi ambient: 33 - Sensibilització: 114 - Recursos: 3 - Publicacions: 3 - Contacte i suggeriments: 1

1.2. 621 usuaris registrats

1.3. 2036 visites

1.4. 11.507 pàgines visitades

2. Plataforma e-learning

2.1. 9 cursos on-line

2.1.1. - Gestió Forestal i Desenvolupament I - Gestió Forestal i Desenvolupament II - El cultiu de la tòfona negra - Auditors Forestals - Sistemes Integrats de Gestió - Sistemes de Gestió Ambientals - Gestió de Residus - Energies alternatives i renovables - Prevenció de Riscos Laborals

2.2. Resultats

2.2.1. 374 Alumnes prematriculats

2.2.2. 278 Alumnes matriculats

2.2.3. 202 Alumnes finalitzats

2.3. Rati de finalització dels cursos 73 %

3. Jornades i Seminaris

3.1. Seminari de Gestió Forestal

3.1.1. Madrid

3.1.2. Assistents

3.2. Seminari de Desenvolupament Rural: 2007-13 Noves perspectives

3.2.1. Solsona

3.2.2. Assistents

3.3. Jornada de Construcció Sostenible

3.3.1. Lleida

3.3.2. Assistents

4. Sensibilització

4.1. Exposició 'Els boscos del Solsonès'

4.1.1. Solsona, Cardona, Lleida, St Llorenç de Morunys, Cervera

4.1.2. Assistents

4.2. Manual per la comprensió informativa dels incendis forestals

4.2.1. Periodistes de la zona objectiu

4.2.2. Beneficiaris

4.3. Butlletí de recol·lecció silvestre

4.3.1. Zona objectiu

4.3.2. Beneficiaris

4.4. Plafó de treballs forestals

4.4.1. Zona objectiu

4.4.2. Beneficiaris

5. Multimedia

5.1. Concurs de blogs mediambientals

5.1.1. Zona objectiu

5.1.2. 10 Participants

5.2. DVD: Gioges. Distribució de la biodiversitat de pastures al Pirineu

5.2.1. Lleida

5.2.2. Assistents

5.3. DVD: Boscos de Catalunya

5.3.1. Zona objectiu

5.3.2. Beneficiaris

6. Estudis i Bones Pràctiques

6.1. Guia de Bones Pràctiques ambientals: Sector de la protecció de la fusta

6.1.1. Zona objectiu

6.1.2. 125 Beneficiaris

6.2. Manual de materials i solucions constructives sostenibles

6.2.1. Zona objectiu

6.2.2. 150 Beneficiaris

6.3. Manual de bones pràctiques per a treballadors de jardineria amb discapacitats

6.3.1. Zona objectiu

6.3.2. 1000 Beneficiaris

6.4. Estudi: L'ocupabilitat de les dones en l'entorn de la gestió ambiental

6.4.1. Zona objectiu

6.4.2. ? Beneficiaris

6.5. Estudi de necessitats formatives del col·lectiu de muntadors d'estructures de fusta

6.5.1. Zona objectiu

6.5.2. ? Beneficiaris

6.6. Estudi de necessitats formatives en matèria de construcció sostenible a la província de Lleida

6.6.1. Zona objectiu

6.6.2. ? Beneficiaris

6.7. Estudi sobre els usos dels ENP i la professionalització de la població de l'àrea d'influència

6.7.1. Zona objectiu

6.7.2. ? Beneficiaris

6.8. Anàlisi dels blocs medi ambientals més rellevants d'Internet

6.8.1. Zona objectiu

6.8.2. ? Beneficiaris