פעל"ים לקידום החינוך בעיר ת"א

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
פעל"ים לקידום החינוך בעיר ת"א by Mind Map: פעל"ים לקידום החינוך בעיר ת"א

1. תלקיט פדגוגי - אתר מקצועי לתיעוד תהליכי למידה והוראה בחינוך הלשוני בשילוב תקשוב: http://goo.gl/urGL8Q

2. קידום פדגוגיה אישית של המחנך המאה ה-21 - http://goo.gl/YsxNQD

3. יצירת עיתון חינוכי עירוני מקוון

3.1. ביטוי חוויתי לעשייה הפדגוגית מצד המחנכים והתלמידים

3.2. השבחת הפדגוגיה מהיבטים נוספים במרחב האינטרנטי

3.3. יצירת אפשרות לדירוג העיתון

3.4. יצירת אפשרות לתרגום העיתון- מחנכים ותלמידים

3.5. עידוד היזמות של המחנכים- לפתח אנשי חינוך יזמים

3.6. חיבור של מערך ההדרכה המחוזי לצוותים בביה"ס ולעיתון

4. דרגה 8: מחנך חוקר את עשייתו

4.1. מנהל/ת ביה"ס

4.2. רכז/ת פדגוגי/ת

4.3. רכז/ת אורינות

4.4. רכז/ת תקשוב

4.5. רכז/ת חברתי/ת

4.6. רכז/ת הערכה

4.7. מחנכי שכבות

4.8. מורים מקצועיים

4.9. קידום והנעה לדרגה 8

4.9.1. ביה"ס יקים יחידת מחקר קטנה משלו שתתבסס על תכנון יוזמות חקרניות, ביצועם, תיעודם ושיקופם לבתי-ספר אחרים ולקהילה

5. פרויקט

6. עירוני

7. ליזמות

8. מורים

9. קידום הפדגוגיה האיכותית בפורטל העירוני

9.1. דרגה 7: מתן ביטוי ליזמות המחנך בפורטל העירוני

9.1.1. המחנך יעלה חומרים איכותיים לפורטל

9.1.1.1. המחנך יצור תלקיטים בעבודתו

9.1.1.2. המחנך יעלה יחידות הוראה/מערכי שיעור

9.1.1.3. המחנך יצרף מחוון מיומנויות המאה ה-21 להערכה

9.1.1.4. המחנך יציין את רמת החשיבה הנדרשת מהתלמידים ביחידת ההוראה

9.1.1.5. יצירת חיבור בין יוזמות מתוקשבות וברקודים מוטמעים בת"א

9.1.1.6. אפשרות לתרגום החומרים לאנגלית

9.1.2. למחנך יהיה דף אישי בפורטל העירוני

9.1.3. -יצירת מתווה לשותפות מחנכים -תלמידים

9.1.4. תתאפשר תגובה של מורים/מפקחים ליחידות השונות

9.1.5. יצירת שפה אחידה בקרב מחנכים בעיר ת"א

9.1.6. רכז התקשוב יעבוד לפי המתווה שייקבע

9.1.7. בפורטל יהיה מתווה מסודר להעלאת חומרים

9.1.8. מיומנויות המאה ה-21- יש ליצור באתר לשונית של יוזמות מתוקשבות

9.1.8.1. ביה"ס יוכל למפות את היוזמות שלו- תפקידו של הרכז הפדגוגי

9.1.8.2. הרכז הפדגוגי יוכל להציג תלקיט אינטרדיסציפלינרי שגיבש בקרב צוות המורים

9.1.8.3. תינתן במה לכתיבת מאמרים מקצועיים של מורים

9.2. מנהל/ת ביה"ס

9.3. רכז/ת פדגוגי/ת

9.4. רכז/ת אורינות

9.5. רכז/ת תקשוב

9.6. רכז/ת חברתי/ת

9.7. רכז/ת הערכה

9.8. מחנכי כיתות

9.9. מורים מקצועיים

9.10. קידום והנעה לדרגה 8

10. "העיסוק במחקר , שמטרתו להבין לעומק את העשייה האישית והבית ספרית של אנשי חינוך הפועלים במצבים דומים , מהווה אמצעי רב עוצמה לפיתוח מקצועי של עובדי הוראה. המחקר יאפשר להם להיות שותפים פעילים בניתוח ובפיתוח שדה החינוך מתוך הבנה מעמיקה יותר של תהליכים, דילמות, שיקולי דעת ואפשרויות לפריצה מחשבתית יצירתית שתקדם שדה זה."

11. קידום אמו"ת (אגבור מורים ותלמידים) מידה פדגוגיות מתקדמות

11.1. המחנך יתבטא בכתב בנושאי למידה שונים

11.2. העיתון ישקף את העשייה הפדגוגית המושכלת

11.3. העיתון ישקף את התוצרים של התלמידים

11.3.1. תוצרי כתיבה בהלימה להישגים הנדרשים

11.3.2. חידונים בנושאי למידה שונים

11.3.3. כתיבה סיפורית ומידעית

11.3.4. נושאי אקטואליה וחקר תלמידים

11.3.5. ועוד..

11.4. העיתון ייתן ביטוי ליזמותם של המחנך והתלמידים

11.4.1. פינת חוויות אישיות של המחנך והתלמידים בעקבות נושאים שונים

11.5. העיתון יעניק במה לתלמיד החוקר

11.5.1. במה אישית לביטוי מוקדי החוזק של התלמידים

11.5.1.1. חינוך למצוינות

11.5.1.2. חינוך למעורבות חברתית

11.5.1.3. ועוד...

11.6. החלת תרבות של כתיבת התלמידים בנושאים שונים באופן שבועי

12. (c) כתיבה ומיפוי - יניב גת

13. בשנה האחרונה צצו פורטלים חינוכיים ברשויות ועיריות" בהיעדר רציונל פדגוגי-ארגוני מקיף, הרשויות מתקשות להיווכח שאכן ההשקעה העצומה כדאית, ואכן החינוך משנה פניו כך גם ההשקעות הגדולות של מערכת החינוך בסביבות למידה מקוונות (פיתוח, חומרה, הדרכה...) נקודת המפתח היא אפיון אתר בית ספר כסביבת למידה התומכת שינוי משמעותי באיכות החינוך, וכמענה לצרכי הדור הצעיר, שהתנהלותן בסביבה מקוונת עבורו היא אורח חיים טבעי השינויים המשמעותיים בשיטת הלמידה על פי "המודל השלישי" (קהילה לומדת) נתמכים קודם כל על ידי הסביבה המקוונת." / ד"ר ענת אוסטר וד"ר אברום רותם - ראו קישור למצגת בחץ שמימין

14. תיעוד פגישה עם צוות העירייה בנושא אפיון הפורטל העירוני כמקדם את הפדגוגיה האישית של המחנך: http://goo.gl/eia983