CRM - Core

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
CRM - Core by Mind Map: CRM - Core

1. Kontakty

1.1. WIdok ogólny

1.1.1. Wyszukiwarka kontktów

1.1.2. Dodawanie nowego kontaktu

1.1.3. Ostatnio przeglądane

1.1.4. Lista kontaktów

1.1.4.1. Zaznczenie kontaktu

1.1.4.1.1. Masowa edycja zaznaczonych kontaktów

1.1.4.1.2. Usuwanie zaznaczonych kontaktów

1.1.4.2. Numer\ID klienta

1.1.4.3. Forma grzecznościowa

1.1.4.4. Imię

1.1.4.5. Nazwisko

1.1.4.6. Pełna nazwa kontrahenta

1.1.4.7. E-mail

1.1.4.8. Telefon

1.1.4.9. Przydzielenie do użytkownika lub grupy użytkowników

1.1.4.10. Edycja kontaktu

1.1.4.11. Usuniecie kontaktu

2. Potencjalni klienci

2.1. Widok ogólny

2.1.1. Numer klienta

2.1.2. Nazwisko i imie

2.1.3. Nazwa firmy

2.1.4. Telefon

2.1.5. Adres WWW

2.1.6. Adres e-mail

2.1.7. Przydzielony do konkretnego pracownika

2.2. Opcja - szukaj duplikatów

2.3. Opcja - ostatnio przeglądane

2.4. Import/export danych do pliku w standardzie *.csv

2.5. Szukanie/szukanie zaawansowane

2.6. Dodawanie nowego rekordu

2.6.1. Informacje podstawowe

2.6.1.1. Imię Nazwisko

2.6.1.2. Nazwa firmy

2.6.1.3. Stanowisko

2.6.1.4. Źródło pozyskania

2.6.1.5. Branże

2.6.1.6. Roczny przychód

2.6.1.7. Liczba pracowników

2.6.1.8. Drugi e-mail

2.6.1.9. Telefon stacjonarny

2.6.1.10. Telefon komórkowy

2.6.1.11. Faks

2.6.1.12. Adres e-mail

2.6.1.13. Strona WWW

2.6.1.14. Status

2.6.1.15. Ocena

2.6.1.16. Przydzielony do

2.6.1.17. Forma grzecznościowa

2.6.2. Informacje adresowe

2.6.2.1. Ulica

2.6.2.2. Kod pocztowy

2.6.2.3. Kraj

2.6.2.4. Skrytka pocztowa

2.6.2.5. Województwo

2.6.2.6. Miasto

2.6.3. Opis dodatkowy

2.7. Edycja masowa

2.8. Wyślij e-mail

3. Poczta

3.1. Podpinanie poczty

4. Dokumenty

4.1. Widok ogólny

4.1.1. Numer dokumentu

4.1.2. Tytuł

4.1.3. Plik \ Link

4.1.4. Czas modyfikacji

4.1.5. Przypisany do

4.1.6. Typ dokumentu

4.1.7. Aktywny link

4.1.8. Narzędzia

4.2. Dodawanie nowego dokumentu

4.2.1. Informacje o dokumencie

4.2.1.1. Tytuł

4.2.1.2. Numer

4.2.1.3. Nazwa folderu

4.2.1.4. Przypisany do

4.2.1.5. Format dokumentu

4.2.2. Opis dokumentu

4.2.3. Informacje o pliku

4.2.3.1. Typ dokumentu

4.2.3.1.1. Dysk lokalny

4.2.3.1.2. Link zewnętrzny

4.2.3.2. Plik / link

4.2.3.3. Aktywny link

4.2.3.4. Wersja

4.3. Katalogowanie

4.4. Filtrowanie

4.5. Wyszukiwanie

4.5.1. Format dokumentu

5. Kalendarz

5.1. Kalendarz

5.1.1. Dodawanie wydarzeń

5.1.1.1. Typ

5.1.1.2. Temat

5.1.1.3. Opis

5.1.1.4. Lokalizacja

5.1.1.5. Data i godzina rozpoczęcia i zakończenia

5.1.1.6. Przydzielanie osób odpowiedzialnycg

5.1.1.7. Przypomnienia

5.1.1.8. Powiązania

5.2. Zadania

5.2.1. Widok zadań

5.2.1.1. Status

5.2.1.2. Typ

5.2.1.3. Temat

5.2.1.4. Powiązane rekordy

5.2.1.5. Czas rozpoczęcia

5.2.1.6. Czas zakończenia

5.2.1.7. Przydzielone do

5.2.1.8. Zamknięte

5.2.1.9. Narzędzia

5.2.2. Filtrowanie i wyszukiwanie zadań

5.3. Narzędzia

5.3.1. Synchronizacja z Outlook

5.3.2. Powiadomienia e-mail

5.3.3. Wiązanie działań z innymi rekordami

5.4. Przeglądanie kalendarzy innych użytkowników

6. Umowy / Faktury

6.1. Faktury

6.1.1. Numer

6.1.2. Temat

6.1.3. Zamówienie od kontrahentów

6.1.4. Status

6.1.5. Suma

6.1.6. Przydzielone

6.1.7. Narzędzia

6.2. Umowy

6.2.1. Numer

6.2.2. Temat

6.2.3. Powiązane z

6.2.4. Przydzielone do

6.2.5. Data rozpoczęcia

6.2.6. Data zakończenia

6.2.7. Realizacja w %

6.2.8. Status

6.2.9. Narzędzia

7. Szanse sprzedaży

7.1. Wyszukiwanie / Filtrowanie

7.2. Widok ogólny

7.2.1. Numer

7.2.2. Nazwa

7.2.3. Przydzielony do

7.2.4. Etap sprzedaży

7.2.5. Źródło sprzedaży

7.2.6. Planowana data zakończenia

7.2.7. Przydzielone do

7.2.8. Narzędzia

8. Pracownicy - dodatkowy moduł

8.1. Imię

8.2. Nazwisko

8.3. Data urodzenia

8.4. Adres zamieszkania

8.5. E-mail

8.6. PESEL

8.7. Seia i numer dowodu osobisatego

8.8. Numer telefonu - prywatny

8.9. Numer telefonu - służbowy

8.10. Dział

8.11. Stanowisko

8.12. Zwierzchnik bezpośredni

8.13. Data rozpoczęcia umowy

8.14. Data zakończenia umowy

8.15. NIP

8.16. System wynagradzania

8.17. Wynagrodzenie

8.18. Numer konta bankowego

8.19. Ocena pracownika

8.20. Informacje dodatkowe