Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Ro i Kahytten by Mind Map: Ro i Kahytten

1. STYRMAND(Du melder om alt går godt. Du skal henvende dig til kaptajnen, går forrest i rækken og du er først i alle kahyttens aktiviteter og melder klar for gruppen. Målet er at du bliver en godt leder. Styrmanden bestemmer altid hvis kahytten ikke kan blive enig.)

2. BÅDSMAND(Du skal holde ro og orden i kahytten. Din rolle bliver at sig i at være en god dommer i godt og ondt. Du er kahyttens retfærdige politimand.)

3. Matros Matros (Du skal tørre borde af og udføre forefaldende arbejde for kaptajnen. Oprydder efter fællesarbejde. Du skal kunne yde i perioder for at kunne holde fri i andre.)

4. SKAFFER(Du skal hente ting til for kaptajnen og kahytten. Mælke- og frugtduks én dag om ugen Målet er, at du bliver godt til at hjælpe, og se de praktiske opgaver i et gruppearbejde.)