Vækst, vilje velfærd

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Vækst, vilje velfærd by Mind Map: Vækst, vilje velfærd

1. Så langt i teknologien at vi bryder "reglerne" for liv

2. Links

2.1. http://ekstrabladet.dk/nationen/article1514475.ece

2.2. http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-20841447:design-dit-uf%C3%B8dte-barns-udseende.html

2.3. http://www.etiskraad.dk/Temauniverser/Etikoglivet.aspx

2.4. http://www.etiskraad.dk/da-DK/Nyhedsarkiv/2010/maj/Videnskabscafe-boern-med-3-foraeldre.aspx

2.5. http://www.regnbuebarn.dk/om-regnbuebarn

2.6. http://www.fertility-docs.com/contact.phtm

3. spørgsmål

3.1. Er det forkert selv at kunne "designe" sit barn?

3.2. Hvorfor får man fjernet sit barn pga køn eller sygdom.

3.3. Hvilke personer vælger at designe sit eget barn og hvorfor?

3.4. Hvis den kommende moder ikke får "ønskebarnet" hvad så?

3.5. Hvordan bliver det for barnet at vokse op uden en far?

3.6. Hvorfor vælger sæddonerne at give deres sæd?

3.7. Skal man have lov til at gribe ind i et barns gener, hvis det kan redde dem fra sygdom, eller skal man lade naturen gå sin gang?

3.8. Hvilke ting omkring design af børn og forældrerollen er etisk forkert?

3.9. Hvordan designer man sit eget barn?

3.10. Hvad har det af konsekvenser at der er så mange muligheder, med at skabe sit barn?

3.11. Hvem har retten til at give liv og tage liv?

3.12. Hvad er det etiske problem ved det som teknologien muligt gøre i forhold til at vælge børn til eller fra

4. Relevante kilder

4.1. Person med børn født under normale omstændigheder

4.2. Og det modsatte

5. Etisk råd

6. spil

6.1. http://www.bionetonline.org/english/content/babygame.htm

7. Den redegørende del

8. Interview

8.1. Hvad gør det ved samfundet, at teknologien har så meget fokus på at "forbedre" mennesket?

8.2. Er vi ikke gode nok som vi blev skabt af naturen?

8.3. hvis denne genteknologi blev startet for at forebygge sygdomme, som børn allerede som fostrer udvikler. Hvorfor er det så kommet så vidt, som at man nu kan vælge kønnet for sig eget barn? ud fra ønske og behov

8.4. Er det perfektionisme der har ført teknologien derud?

8.5. hvornår stopper vi? Hvornår tror du det bliver nok for os?

8.6. Bliver mennesker nogensinde 50% robotter?

8.7. Hvem har retten til at give og tage liv?

8.8. Skal man have lov at gribe ind i et barns gener, hvis det kan redde dem fra sygdomme, eller skal man lade naturen gå sin gang?

9. Læs dette Ida

9.1. http://www.bionetonline.org/dansk/Content/db_eth.htm