Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
afvigerne by Mind Map: afvigerne

1. enevælde

1.1. magten

1.1.1. gud

1.1.2. guds nåde

2. piskenstid

2.1. 1500 tallet til 1800 tallet chr.5

2.2. forbrydelse

2.2.1. frygt

3. de udstøtte

3.1. forældreløse

3.2. enker

3.3. syge

3.4. handicapede

3.5. frygt

4. arbejdsantaller

5. børnehuse

5.1. børne husene var brugt til de børn der var phsykisk syge men selv børnene blev ikke behandlet godt

6. de vandvittige

6.1. de vandvittige var de fyssisk syge altså dem vi kalder handicappede i dag de vandvittigeblev behandlet rigtig dårligt dengang

6.2. man prøvede at finde en kuir mod phsykisk syge hvilket blot gjorde situationen endu væerer man skar i deres hovede prøvede at brænde det ud af dem