Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

2a´s Velfærdsstat by Mind Map: 2a´s Velfærdsstat
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

2a´s Velfærdsstat

Høj beskatning

Mange ydelser

Uddannelse, Specialundervisning

SU

Sygesikring

Ældrepleje

Daginstitutioner

Psykolog-hjælp

Boligstøtte

Invalidepension

NEM-id/Borgerservice

Barsel

Biblioteker

"Dværge-tilskud"

Handicappede

Høj omfordeling

Gratis ydelser

Indkomstoverførsler

Socialt sikkerhedsnet

Kontanthjælp

Dagpenge

Aktivering etc.

Efterløn

Børnepenge

Førtidpension

Folkepensionister

Børne og ungdomsforsorgen

Erstatning

Fejloperation

Asyl

Fællesskab

Statsstøttet kulturliv

Ideologiske opfattelser af VS

Velfærdstrekanten

Socialdemokratiske

Universelle model

Liberale

Residuale, "Laissez-faire"

Statens størrelse og rolle

Den syd-centraleuropæiske/konservative model/forsikringsmodellen

Den selektive, Familiebaseret

Registrering af statsborgere

CPR NR

System og livsverden

Skattesystemet

Frikort

Særordninger

Aktører

Fagforeninger

Den danske model

Progressiv beskatning

Udfordringer for VS

Økonomiske klemme

financieringen er et problem

Konkurrenceklemmen

høje lønninger, (Lavere lønninger en løsning/"Tyske lønninger"?), "Working poor"

Moralske klemme

socialt bedrageri, Folk angiver nu anonymt

Forventningsklemmen

Tager ydelser for givet

Pensionistklemmen/bomben/ældrebyrden

Demografiske udfordring: færre skal forsørge flere

EU-klemmen

økonomiske rammevilkår

Billig arbejdskrafts frie bevægelighed

Bestikkelsesklemmen

Noget for noget uanset behov

Brugere af VS

Familien

Individets rolle

Lighed/ulighed

"Big Mother"

Statsejede virksomheder

DSB

Postvæsnet

Jürgen Habermas

Systemverdenen

bureaukratisering

målrationel

Koloniserer livsverdenen

Livsverdenen

Værdirationel