Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

2a´s Velfærdsstat by Mind Map: 2a´s Velfærdsstat
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

2a´s Velfærdsstat

Høj beskatning

Mange ydelser

Høj omfordeling

Socialt sikkerhedsnet

Kontanthjælp

Dagpenge

Aktivering etc.

Efterløn

Børnepenge

Førtidpension

Folkepensionister

Børne og ungdomsforsorgen

Erstatning

Asyl

Fællesskab

Statsstøttet kulturliv

Ideologiske opfattelser af VS

Velfærdstrekanten

Socialdemokratiske

Liberale

Statens størrelse og rolle

Den syd-centraleuropæiske/konservative model/forsikringsmodellen

Registrering af statsborgere

CPR NR

System og livsverden

Skattesystemet

Aktører

Fagforeninger

Den danske model

Progressiv beskatning

Udfordringer for VS

Økonomiske klemme

Konkurrenceklemmen

Moralske klemme

Forventningsklemmen

Pensionistklemmen/bomben/ældrebyrden

EU-klemmen

Bestikkelsesklemmen

Brugere af VS

Familien

Individets rolle

Lighed/ulighed

"Big Mother"

Statsejede virksomheder

DSB

Postvæsnet

Jürgen Habermas

Systemverdenen

Livsverdenen