Deprem Dalgaları

Find the right structure and content for your course and set up a syllabus

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Deprem Dalgaları by Mind Map: Deprem Dalgaları

1. Cisim Dalgaları

1.1. P

1.1.1. en hızlı: deprem ölçüm merkezine ilk ulaşır

1.1.2. boyuna

1.1.3. yıkım etkisi düşük

1.1.4. katı/sıvı/gaz da ilerler

1.2. S

1.2.1. deprem ölçüm merkezine 2. ulaşandır

1.2.2. yıkım etkisi yüksek

1.2.3. enine dalga

1.2.4. sadece katılarda ilerler

2. Yüzey Dalgaları

2.1. en yavaş dalga tipidir.Depremde esas yıkıcı etkinin nedenidir.

2.1.1. Love

2.1.1.1. Yüzey dalgalarının en hızlısı

2.1.1.2. yeri yatay düzlemde hareket ettirir

2.1.2. Rayleight

2.1.2.1. büyük genliklidir

2.1.2.2. hem enine hem boyunadır