Den franske revulusjon

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Den franske revulusjon by Mind Map: Den franske revulusjon

1. Før

1.1. 3 stender

1.1.1. Kongen er eneveldig

1.1.1.1. Inkalte til stendermøter

1.1.2. 1. standen Prestene

1.1.2.1. Hver stand har en stemme

1.1.3. 2. standen adlen

1.1.4. 3. standen folket

2. Etter

2.1. Napoleon

2.1.1. Keiser

2.1.2. Tar over Europa

2.1.3. Taper mot russland

2.2. maktfordeling

2.2.1. tre organer

2.2.2. Charles de montesque

2.2.3. John locke

2.3. Nasjonalforsamlingen tar kontrollen

2.3.1. slutt på arveilge tittler

2.3.2. Like rettiheter

2.3.3. alle betaler skatt

3. Under revolusjonen

3.1. Mistet makt

3.1.1. Kongen

3.1.1.1. halshogd

3.1.2. Paven

3.1.2.1. Kirken

3.1.2.1.1. voltaire

3.2. Bastillen blir ødelagt

3.2.1. 14. juli

3.3. Borgerene tar kontrollen

3.3.1. Nasjonalforsamlingen

3.3.1.1. Mange krav

3.3.1.1.1. En stemme per hode

3.3.1.1.2. Adlen må betale skatt