Animals Invertebrats

5º de Primaria

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Animals Invertebrats by Mind Map: Animals Invertebrats

1. Con viuen

1.1. La majoria viuen en el mar

1.2. Són ovipars

2. El Grups d'invertebrats

2.1. Esponges

2.1.1. Tenen el cos irregular sense simetría.

2.2. Celenterats

2.2.1. El cos és gelatinós amb molt eixos de simetría

2.2.2. Tenen tentacles verinosos.

2.3. Cucs

2.3.1. Tenen el cos tou.

2.3.2. tenen un eix de simetría.

2.4. Equinoderm

2.4.1. Tenen cinc eixos de simetria.

2.4.2. Tenen l' esquelet fet de plaques.

2.5. Artrópodes

2.5.1. tenen un eix de simetria.

2.5.2. Están coberts per una closca articulada.

2.6. Mol.luscos

2.6.1. Tenen el cos tou.

2.6.2. están coberts per una o dues closques.

3. Com son

3.1. Son menuts

3.2. No tenen Columna vertebral

3.3. No tenen esquelet

3.4. Tene eixos de simetria