Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Animals Invertebrats by Mind Map: Animals Invertebrats
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Animals Invertebrats

Com son

Son menuts

No tenen Columna vertebral

No tenen esquelet

Tene eixos de simetria

Con viuen

La majoria viuen en el mar

també poden viure a la terra com per exemple...

Són ovipars

El Grups d'invertebrats

Esponges

Tenen el cos irregular sense simetría.

Celenterats

El cos és gelatinós amb molt eixos de simetría

Tenen tentacles verinosos.

Cucs

Tenen el cos tou.

tenen un eix de simetría.

Equinoderm

Tenen cinc eixos de simetria.

Tenen l' esquelet fet de plaques.

Artrópodes

tenen un eix de simetria.

Están coberts per una closca articulada.

Mol.luscos

Tenen el cos tou.

están coberts per una o dues closques.