Wady internetu

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Wady internetu by Mind Map: Wady internetu

1. Wpływ na rozwój fizyczny

1.1. Mogą wystąpić bóle i zawroty głowy, łzawienie, szczypanie i ból oczu

1.2. Nadwyrężenie mięśni nadgarstka

1.3. Dolegliwości pleców i kręgosłupa spowodowane niewłaściwą postawą ciała przy komputerze.

1.4. Usztywnienie mięśni,zwłaszcza karku

1.5. Nadwaga

2. Wpływ na rozwój psychiczny

2.1. Może wystąpić uzależnienie.Jego Objawy:

2.1.1. Silna potrzeba korzystania z komputera i trudności w kontrolowaniu tego zachowania.

2.1.2. Uporczywe powracanie do sieci, mimo szkodliwych następstw(na przykład zaległości w nauce, pracy).

2.1.3. Przedkładanie korzystania z Internetu ponad inne zajęcia i zobowiązania (sieć zastępuje normalne kontakty międzyludzkie, powoduje zaniedbywanie pracy, rodziny itd.)

2.2. Izolacja- lęk przed kontaktami z ludźmi

2.3. Rozładowywanie napięć poprzez maszynę.

3. Wpływ na rozwój moralny

3.1. Narażenie dzieci na przemoc w sieci, pornografię, prostytucję.

3.2. Łatwy dostęp do informacji pozbawionych wartości etycznych i takich, których posiadanie może okazać się groźne dla dziecka

4. Wpływ na rozwój intelektualny

4.1. „Szok informacyjny”- napływ informacji jest zbyt szybki, mózg traci możliwość racjonalnej selekcji wiadomości na sensowne i nic nie warte.

4.2. Brak innowacyjności, kopiowanie pomysłów, ograniczenie wyobraźni

4.3. Bezkrytyczne zaufanie do możliwości maszyny.

4.4. Zubożenie języka, słaba umiejętność wypowiadania się, ograniczenie zdolności wyrażania swoich uczuć przez mowę.

4.5. Słaba koncentracja uwagi

5. Wpływ na rozwój społeczny

5.1. Zanik samodyscypliny

5.2. Emocjonalne oddzielenie od grupy

5.3. Brak możliwości ćwiczenia sztuki konwersacji i kompromisu, możliwości publicznego wykazania swoich umiejętności

5.4. Zachowania nieetyczne wywołane anonimowością i brakiem hamulców przy komputerze i w sieci.