Grootstedelijke context

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Grootstedelijke context by Mind Map: Grootstedelijke context

1. WAT

1.1. diversiteit

1.1.1. verschillende culturen en nationaliteiten

1.1.2. verschillende geloofsovertuigingen

1.1.3. verschillende waarden en normen

2. WAAR

2.1. Grootstedelijke scholen

2.1.1. Antwerpen

2.1.2. Brussel

2.1.3. Leuven

2.1.4. Gent

2.1.5. ...

3. WAAROM

3.1. Leerkrachten

3.1.1. ervaringen opdoen

3.1.2. vooroordelen wegwerken

3.1.3. omgaan met ingewikkeldere klassituaties

3.1.4. Bredere kijk kijken

3.2. Leerlingen

3.2.1. omgaan met diversiteit

3.2.2. beleven de multiculturele samenleving

3.2.3. leren van en door elkaar

3.2.4. meer begrip en solidariteit

4. WIE

4.1. leerlingen

4.2. leerkrachten (in spe)

4.3. ouders

5. HOE

5.1. zich openstellen

5.2. gelijkwaardigheid nastreven

5.3. zich aanpassen

5.4. begrip en respect tonen

5.5. samenwerken