Specialka

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Specialka by Mind Map: Specialka

1. promet

1.1. organski

1.1.1. socialni mediji

1.1.1.1. facebook

1.1.1.1.1. boofferr

1.1.1.1.2. viralna orodja (like, share, comment) sprožimo z dnevnimmi objavami - pretvoriš svoje fane v svoje oglaševalce

1.1.1.2. youtube

1.1.1.2.1. 1 video / teden

1.1.2. offline

1.1.2.1. word of mouth

1.1.2.2. z kuponi

1.1.2.2.1. 10% iz knjižice

1.1.2.2.2. letaki, ki vodijo do booferja

1.2. plačljivi

1.2.1. fb ads

2. cilj

2.1. postati avtoriteta v poslu

2.2. zgraditi skupnost zadovoljnih kupcev

2.3. transparentnost napram kupcem

2.4. vpeljati nove produkte/servise, ki se jih lahko trži isti demeografski skupini

2.5. časovni: 1m, 3m, 6m, 12m

3. FB infrastruktura

3.1. fb welcome image graphics

3.2. kupon za 20% off graphics boofferr

3.3. fizični flyer graphics, ki vodi do booferja

3.4. sistem online naročanja

4. po fazah

4.1. 1. vzpostaviti infrastrukturo, ki pretvori obiskovalce v kupce

4.2. 2. vodenje prometa

4.3. 3. spremljanje analitike, testiranje, optimiziranje

5. tečaji

5.1. šivanje

5.2. mila

5.3. etc