schoolrijp.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
schoolrijp. by Mind Map: schoolrijp.

1. Voorwaarden voor schoolrijpheid

1.1. Samen werken met andere kinderen.

1.2. Enige tijd zonder ouders kunnen zijn.

1.3. Redelijk concentreren

1.4. Door middel van taal kunnen communiceren

1.5. Zindelijk zijn.

2. op welke leeftijd is een kind schoolrijp?

2.1. Vrijwel alle kleuters gaan vanaf 4 jaar naar de basisschool. vanaf 5 jaar zijn alle kinderen leerplichtig.

3. Wat is schoolrijpheid?

3.1. De schoolrijpheid van een kind is het stadium in de ontwikkeling waar de voorwaarden vervuld zijn om (met succes) naar school te gaan.

4. Tips.

4.1. -Speelgoed dat de visuele waarneming stimuleert. Plaatjes kijken, Samen met uw kind kleuterprogramma kijken en daar vragen over stellen. Kleuren, en letter leren kennen.