NEOLÍTIC

Create a Competitive Analysis / SWOT to position your company in the market

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
NEOLÍTIC by Mind Map: NEOLÍTIC

1. AGRICULTURA

1.1. Els cereals van ser les primeres plantes que van conrear.

1.2. Començaven a domesticar alguns animals.

2. RAMADERIA

2.1. van començar a tenir animals vigilats i tancats fins que van arribar a domesticar-los

3. PRIMERS POBLATS

3.1. Es van establir en poblats al costat dels camps de cultiu.

3.2. Van deixar de ser nòmades i es van convertir en sedentaris.