Oppimisympäristö 2020

synteesi käyttäjätutkimusten kautta syntyneistä näkökulmista

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Oppimisympäristö 2020 by Mind Map: Oppimisympäristö 2020

1. soveltaa monipuolista pedagogiikka

1.1. opettajuuden erilaiset roolit

1.2. monipuolisuus

2. Avautuu toimintaympäristöön

2.1. työelämälähtöisyys

2.1.1. yritysläheisyys

2.1.2. opiskelijayrittäjyys

2.1.3. yrittäjämäisyys

2.1.4. osuuskuntatoiminta

2.1.5. työssä oppiminen

2.1.6. toisilta oppiminen (hankkeet ja projektit)

2.2. avautuminen

2.2.1. alueen oppiminen

2.2.2. KV-yhteistyö

2.2.3. verkostoituminen

2.2.4. alumnitoiminta

2.2.5. korkeakouluyhteistyö

3. on monikulttuurinen

3.1. kv palveluissa

3.2. kansainvälisyys

4. On joustava

4.1. joustavuus (yksilö)

4.1.1. yksilöllisyys

4.1.2. itsenäisyys

4.1.3. henkilökohtaistaminen

4.1.4. AHOT

4.1.5. ammatillisen kasvun prosessi

4.1.6. yksilökohtaiset tarpeet (tutorointi)

4.2. joustavuus (opetussuunnitelmat)

4.2.1. hankeperustaisuus

4.2.2. joustava tarjonta

4.2.3. vaihtelevuus

4.2.4. opiskelijalähtöisyys

4.2.5. sisällöt

4.2.6. kokemuksellisuus

5. Omaa monimuotoiset puitteet

5.1. monialaisuus

5.1.1. moniammatillisuus

5.1.2. monikontekstisuus

5.2. muunneltavuus

5.2.1. Luovat tilat

5.2.2. skaalautuvuus

5.2.3. käytettävyys, ergonomisuus, esteettömyys

5.2.4. käyttäjäryhmäkohtaiset tilat

5.3. monimuotoisuus

5.3.1. Erityistilat/labrat ym.

5.3.2. simulaatioympäristöt

5.3.3. sponsoritilat

5.3.4. elävät seinät

5.3.5. out there

5.3.6. outdoor&indoor

5.3.7. seinättömyys

5.3.8. yritystilat

5.3.9. luonnonläheisyys

5.3.10. hiljaisuus

5.3.11. elämyksellisyys

5.3.12. inspiroivuus

6. Tarjoaa ja tukee monimuotoista opiskelua

6.1. moderni teknologia

6.1.1. mobiilius

6.1.2. verkko-opetus

6.1.3. 24/7

6.1.4. ajanmukaiset välineet

6.1.5. sulautunut tekniikka

6.1.6. tietovarannot

6.2. monimuotoisuus

6.2.1. virtuaalius

6.2.2. mobiilius

6.2.3. itseohjautuvuus

6.2.4. etäohjaus

6.2.5. etäopiskelu

6.2.6. materiaalipankit

6.2.7. non-stop opetus

6.2.8. ryhmätyöskentely

6.2.9. yrittäjämäinen toiminta

7. on ihmiskeskeinen

7.1. kohtaaminen

7.1.1. torimaisema

7.1.2. kahvilat

7.1.3. kansainvälinen

7.1.4. monialainen (yksi kampus)

7.2. Ihmiskeskeisyys

7.2.1. tulosten jakaminen

7.2.2. palkitseminen

7.2.3. juhlistaminen

7.2.4. inspiroiva ilmapiiri

7.2.5. kohtaamisen tärkeys

7.2.6. tervetulleeksi toivottava

7.2.7. yhteisöllisyys

7.2.8. yhteisöllisyys

7.2.9. turvallisuus

7.2.10. yhdessä vs. yksin

7.2.11. keskustelu

7.2.12. kuulluksi tuleminen

8. on kampus osana arkea

8.1. kampus=arki

8.1.1. kokonaisvaltaisuus

8.1.2. elinikäinen oppiminen

8.1.3. moni-ikäisyys

8.1.4. vapaa-aika

8.1.5. lamkilaisus

8.1.6. opiskelijakaupunki Lahti

8.1.7. saavutettavus

8.1.8. lepo-liikkuminen-hyvinvointi

8.1.9. turvallisuus

8.1.10. aitous

8.1.11. asuminen

8.2. palvelurakenne

8.2.1. Kampuksen käyttöohje

8.2.2. arjen palvelut

8.2.3. kampuksen palvelut

8.2.4. palvelukeskus

8.2.5. opiskelijapalvelut (ei pää vaan myös <3)

9. on ekologinen