Strategie soc. služby KV Témata / zprávy k protlačení

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Strategie soc. služby KV Témata / zprávy k protlačení by Mind Map: Strategie soc. služby KV Témata / zprávy k protlačení

1. Dokumenty tak, aby je to bavilo, ne "daňovéí přiznání"

1.1. Nadpis kapitoly je titulek v novinách

1.2. Stručný úvod do tématu kapitoly lidsky, proč a jak to vyplnit

2. Dělat něco vs- udělat

2.1. Orientace na výsledek, ne na odvedené "výkonu"

2.2. Viz priorita kraje měřit dopady

3. Používat priority kraje pro každodenní rozhodování

3.1. Včas (zasahovat)

3.2. Efektivně

3.3. Se znalostí (a odkomunikovním) dopadů

4. Všichni klienti nejsou stejní

4.1. Pojmenovat typické, lišící se skupiny klientů/uživatelů

5. Nejsou jen klienti

5.1. Musíme znát situaci a uspokojovat potřeby nejen klientů, ale i spolupracujících subjektů, (obce, jiné soc. služby, policie...) a donátorů (nekomerční i komerční)

5.1.1. Co jim přinášíme

5.1.1.1. Obcím

5.1.1.1.1. M0ně stresu na úřadě

5.1.1.1.2. Spokojenější občany

5.1.1.2. Developerům

5.1.1.2.1. Růst hodnoty jejich projektu...

5.2. Do nějaké míry detailu is je popsat

5.3. Pojmenovat konkureční a možné synergické vztahy s jinými subjekty

5.3.1. Jak je potlačit/využít?

5.3.2. Kde někdo jiný může s minimálními náklady udělat to, co mě by stálo zpoustu úsilí?

6. Vnímaná (subjektivní) x nevnímaná (objektivní) potřeba

6.1. Explicitně se zeptat, ať se na některé potřeby nezapomene...

7. Naplňovaná x nenaplňovaná potřeba

7.1. Ohodnotit současnou míru naplňování potřeba a důležitost jejich naplňování

7.2. = Východiska pro prioritizaci akčního plánu

8. Porter's Value Chain jako inspirace pro uspořádání aktivit v akčím plánu

8.1. http://en.wikipedia.org/wiki/Value_chain

8.1.1. Untitled

8.2. Primary x secondary activities

8.2.1. Všechny by v plánu měly bát zmíněny - prostor samozřejmě dle důležitosti

9. Pohled výsledovky (struktury náakladů) x pohled tvorby hodnoty (dostupnpost., jednání se zájemcem, individuální práce, ukončení zakázky...)

9.1. Druhý, křížový pohled na aktivity do akčního plánu

9.2. Oba úhly pohledu musíme nějak včelnit do dokuenmtu

10. "Operační koridor"

10.1. Priority v akčním plánu

10.1.1. MoSCoW

10.1.1.1. Must

10.1.1.2. Should

10.1.1.3. Could

10.1.1.4. Would

10.2. Abychom mělinapsláno, co budeme dělat, když dostaneme 50% chtěných prostředků a 100% chtěných prostředků

10.3. "Rozpočtové nejistoty"

10.3.1. Nejistoty neodstraníme

10.3.2. Musíme být na ně připraveny

10.3.3. Proto prioritizace

10.3.4. Velké firmy řeší úplně to stejné...

10.3.5. Nová generace rozpočtování - Beyond Budgeting

10.3.5.1. Untitled

10.3.5.1.1. http://www.bbrt.org/beyond-budgeting/beybud.html

10.3.5.1.2. http://modernirizeni.ihned.cz/c4-10024700-22611330-600000_detail-manazersky-model-beyond-budgeting

10.3.5.2. Celkově hodně revoluční, možná částečně někde uplatnit principy?

11. Prodej není "sprosté slovo"

11.1. Dělat vs prodat

11.2. Když něco užitečného dělám a nikdo o tom neví, je to na nic

11.3. Zdravá rovnováha mezi "děláním" a "prodáváním se"

12. Komunikační kanály

12.1. Letáky ano, ale...

12.2. jsou na správných místech

12.3. šeptanda

12.4. PR aktivity v médiích

12.4.1. Co potřebují média?

12.5. Jde o to si zmapovat možné složky komunikačního mixu a k tomu udělat komunikační plán

12.5.1. http://en.wikipedia.org/wiki/Promotional_mix

12.5.2. http://managment-marketing.studentske.eu/2010/03/1-komunikacni-mix.html

13. Různé úrovně potřeb

13.1. Umít najíst (základní potřeby) vs. sehnat doklady....(rozšířené potřeby)

13.1.1. Obé směřuje k cíli - socializaci, ale je třeba zvládat všechny roviny

13.2. Analogie Maslowovy pyramidy

13.2.1. http://cs.wikipedia.org/wiki/Maslowova_pyramida

13.2.2. Šťastného/plného člověka také dělá naplnění všech úrovní potřeb...