Xarxa M Mallorca - Xarxa Cooperativa d'Intercanvi de Mallorca

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Xarxa M Mallorca - Xarxa Cooperativa d'Intercanvi de Mallorca by Mind Map: Xarxa M Mallorca - Xarxa Cooperativa d'Intercanvi de Mallorca

1. XARXA D'INTERCANVI, de coneixements, bens i serveis, amb moneda social

1.1. Grups d'intercanvi locals

1.2. Intercanvi entre socis a nivell insular Xarxa M

1.3. Intercanvi amb socis de la "Red de Comunidades de Intercambio", associació de Bancs de Temps a nivell insular

1.4. Moneda social: Ferrerets (equivalència 1 hora = 10 ferrerets = 10 eur)

2. ESPAI CREATIU XARXA M

2.1. Oficina local, atenció al públic

2.2. Espai creatiu per tallers i magatzem de materials

2.3. Espai per presentacions, xerrades, reunions de socis, ...

2.4. Espai de feina compartida, per compartir conèixements i experiències, i per la col.laboració amb altres associacions i grups en actitivitats de caire social, cultural i mediambiental.

3. VALORS HUMANS, JUSTICIA SOCIAL I MEDIAMBIENTAL

3.1. S'aprèn a esser més autònom, a no deprendre tant dels diners, a utilitzar més la creativitat i la imaginació per avançar i obtenir el que es necessita per viure, a valorar les pròpies capacitats, a inventar, a cercar recursos, a reciclar, a reutilitzar, ...

3.2. La persona aprèn a valorarse a sí mateixa i als altres pel que sap fer i pot aportar a la comunitat, no pels diners ni altres possesions materials.

3.3. ... a cercar la cooperació, la unió, el compartir, estimar la terra, protegir la natura, ...

4. INSERCIÓ SOCIAL

4.1. Col.laboració amb Ajuntaments - Serveis Socials

4.2. Entrar a formar part dels grups de treball i xarxa d'intercanvi, aporta motivació, possibles sortides i oportunitats profesionals, i eines útils per una vida nova en comunitat, més satisfactòria, menys dependent dels diners.

5. Oportunitats de trobar feina, auto-ocupació i petites cooperatives

5.1. Dins l'ámbit dels grups de treball neix la possibilitat de crear projectes d'auto-ocupació i petites cooperatives.

5.1.1. Excedents del projecte "Terra Compartida"

5.1.2. Productes el.laborats pels socis

5.2. Formar part de la Xarxa vol esser una bona referència profesional.

5.3. Formar part de la Xarxa millora les rel.lacions entre persones i fomenta ajudar-se els uns als altres.

5.4. Millorar i ampliar rel.lacions humanes ajuda a tenir més i millors contactes també per la activitat profesional

6. PROJECTES

6.1. ALIMENTS COMPARTITS, Redistribució d'excedents en bon estat.

6.1.1. Contacte i col.laboració amb Ajuntaments / Serveis Socials i Bancs d'Aliments locals

6.1.2. Estudi de les necessitats dels possibles punts de rebuda d'aliments: menjadors socials, albergs, refugis, centres d'acollida...

6.1.3. Es convida a participar al punts de sortida d'aliments (productors, establiments, tendes, forns, ..) a donar els seus excedents d'aliments en bon estat, en funció de les necessitats dels punts de rebuda contactats i estudiats.

6.1.4. Amb els excedents d'aliments es poden fer tallers, de conserva, de cuina, etc. en els que poden participar les mateixes persones dels centres receptors, socis i persones amb necessitat d'inserció social.

6.1.5. Previst: Escoles. Berenars solidaris per nins de families necessitades. 'Cuines familiars' de grups de mares pel menjador escolar.

6.2. TERRA COMPATIDA, Banc de Terres de Mallorca

6.2.1. Base de dades a nivell insular: Banc de Terres de Mallorca

6.2.2. Amb l'objetiu de facilitar trobar-se i crear acords de col.laboració entre propietaris de terres i persones interessades en fer feina i viure a la terra, mitjançant l'intercanvi de feina a canvi de producte, feina a canvi de cesió, a canvi d'habitatge, ...

6.2.3. Grups de treball locals

6.2.4. Creació d'horts

6.2.5. Feines puntuals i de temporada

6.2.6. Feina amb animals de foravila

6.2.7. Recuperació d'habitatges

6.2.8. Altres feines de foravila, com podar arbres, collir ametles, fer llenya, etc...

6.2.9. Es posa a disposició d'un contracte de col.laboració

6.2.10. Escoles: Creació d'horts escolars, tallers per nins i excursions a finques dels projectes

6.3. RECICLATGE I CREACIÓ

6.3.1. Reciclatge i Creació de Roba i Complements. Amb roba i bosses de plástic.

6.3.2. En els tallers poden participar persones amb necessitat d'inserció social.

6.4. ESPAIS COMPARTITS

6.4.1. Cerca la cooperació i creació d'acords entre propietaris i interessats, establint compromisos amb l'objetiu, per una part, de facilitar la recuperació, conservació i manteniment de l'habitatge, i per un altre la possibilitat d'un "lloguer social", en el que es contempla el pagament mitjançant la feina feta a l'espai.

6.4.2. Creació d'una base de dades a nivell insular: Banc de Terres de Mallorca

6.4.3. Es posa a disposició d'un contracte de col.laboració

6.5. Previst: Formació i recuperació d'oficis tradicionals i artesanals.

6.6. Previst: Movilitat, Campanya per fomentar lús de la bicicleta i una movilitat més responsable i sostenible en general.

6.7. Previst: Alimentació, Campanya per fomentar el consum de productes locals i més saludables.

7. QUI SOM? Xarxa M és un projecte sense ánim de lucre que ofereix eines útils i creatives per donar alternatives que millorin la rel.lació entre les persones i amb el medi ambient, per ajudar a crear benestar, igualtat i justicia.

7.1. Grups locals Xarxa M existents (febr/2013):

7.1.1. Xarxa M Palma

7.1.2. Xarxa M Manacor

7.1.3. Xarxa M Inca