www.ks.no

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
www.ks.no by Mind Map: www.ks.no

1. Arbeidsgiver

1.1. Arbeidsgivermonitor

1.1.1. Monitor for økt forståelse

1.1.2. Arbeidskraft og rekruttering

1.1.3. Utdanning og kompetanse

1.1.4. Heltid / Deltid

1.1.5. Sykefravær, funksjonsevne og avgangsalder

1.1.6. Innvandring

1.1.7. Lønns- og arbeidsvilkår

1.1.8. Dypdykk 2012: Ungdom

1.1.9. Se data for din kommune

1.2. Arbeidsmiljø + IA

1.2.1. Systematisk HMS-arbeid

1.2.2. IA-avtalen

1.2.3. Sykefravær

1.2.4. Redusert funksjonsevne

1.2.5. Senior

1.2.6. Verktøy

1.3. Kompetanse og rekruttering

1.3.1. Strategisk kompetanseplanlegging

1.3.2. Rekrutteringsstrategi

1.3.3. Ungdom og nyutdannede

1.3.4. Samarbeid

1.3.5. Arbeidsinnvandring

1.4. Arbeidsgiverstrategier og ledelse

1.4.1. Arbeidsgiverstrategier

1.4.2. Ledelse

1.4.3. ...

1.4.4. EU / EØS

1.5. Lønns- og arbeidsvilkår

1.5.1. Sykepenger

1.5.2. Ferie

1.5.3. Arbeidstid

1.5.4. Helseavtalene

1.5.5. Veterinærvaktordningen

1.5.6. Barnehage og skole

1.6. Tariff

1.6.1. Mellomoppgjør

1.6.2. Hovedoppgjør

1.6.3. Særavtaler

2. Økonomi (og styring)

2.1. Eiendomsskatt

2.2. Offentlige anskaffelser

2.2.1. KS Innkjøpsforum

2.2.2. Regelverk

2.2.3. Veiledere

2.2.4. Konkurranseutsetting

2.2.5. M.m...

2.2.6. Innovasjon

2.2.7. EU / EØS

2.3. Kvalitet og brukermedvirkning

2.4. Effektiviseringsnettverkene

2.4.1. ASSS

2.4.2. Om nettverkene

2.4.3. God praksis (eksempler) (her, eller fordelt ut på temaer)

2.5. Kommuneøkonomi

2.5.1. Statsbudsjettet

2.5.2. KNØ

2.5.3. Lønns- og personalstatistikk

2.5.4. Nøkkeltall

2.5.5. Skatt

2.5.6. Inntektsystemet

3. Helse og velferd

3.1. Etisk kompetanseheving

3.2. Samhandlingsreformen

3.2.1. Nyhetsbrev

3.2.2. Sentrale dokumenter

3.2.3. Verktøy, metode og forskning

3.2.4. Samhandling i praksis

3.2.5. Legetjenesten

3.2.6. Øyeblikkelig hjelp

3.2.7. Finansiering

3.2.8. Psykisk helse og rus

3.2.9. Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring

3.2.10. Nasjonal tvisteløsningsnemd

3.2.11. eHelse

3.3. Helse og omsorg

3.3.1. Legetjenesten

3.3.2. Pleie og omsorg

3.3.3. Flink med folk

3.4. NAV, Innvandring og integrering

3.4.1. NAV

3.4.2. Innvandring og integrering

3.4.3. Flyktninger

4. Skole og oppvekst

4.1. Skole

4.1.1. Grunnskole

4.1.2. Videregående opplæring

4.1.3. Skoleeier

4.2. Bli helsefagarbeider

4.3. Barnehage

4.4. Barn- og familietjenester

4.4.1. Barnevern

4.4.2. Helsetjenester

4.5. Skole og arbeidsliv

4.5.1. EU / EØS

5. Samfunn og demokrati

5.1. Etikkportalen

5.1.1. Som i dag...

5.2. Folkevalgt og demokrati

5.2.1. KS Folkevalgtprogram

5.2.2. Frivillighet

5.2.3. Eierskap

5.2.4. Demokrati hele veien

5.2.5. Verktøy og støtte

5.2.6. Ofte stilte spørsmål

5.2.7. EU / EØS

5.3. Klima og miljø (Jørn Inge Dørum)

5.3.1. Klimatilpasning

5.3.2. Klimakutt

5.3.3. KLOKT

5.3.4. KVIKKT

5.3.5. Komplett

5.3.6. Miljø

5.3.7. EU / EØS

5.4. Samferdsel (Anne Johanne Enger)

5.4.1. Veg

5.4.2. Kollektivtransport

5.4.3. Nasjonal transportplan

5.4.4. Planlegging

5.5. Samfunnsplanlegging (Una)

5.5.1. Arealplanlegging

5.5.1.1. Folkevalgtdag

5.5.2. Innsigelser

5.5.3. Samplan

5.5.4. Rådmannssamplan

5.5.5. Helse og omsorg i plan

5.5.6. FKP

5.5.7. FUS

5.5.8. SEVS

5.6. Internasjonalt samarbeid

5.6.1. EU / EØS (Brussel)

5.6.2. Internasjonale arena

5.6.3. Internasjonal påvirkning

5.6.4. Internasjonale tiltak

5.6.5. Partnersøk

5.6.6. KS Brussel

5.6.7. Prosjekter

5.6.7.1. EØS

5.6.7.2. Sosial dialog

5.6.8. Søke penger

5.7. Europa

5.7.1. Destination Brussels

5.7.2. EU på norsk

5.7.3. På gang i EØS

6. Innovasjon og forskning

6.1. Forskning og utredning

6.1.1. Velferdsteknologi

6.2. IKT og teknologi (KommIT)

6.3. Innovasjon

6.4. Veikart for sosiale medier

7. Om KS

7.1. Arkiv

7.2. Jobb i KS

7.3. Kontakt

7.4. KS' ledelse

7.5. KS' oppgaver

7.6. KS' strategier

7.7. Nyhetsbrev

7.8. Presse

7.9. Styrer og utvalg

8. Regioner

8.1. Nord-Norge

8.2. Midt-Norge

8.3. Vest-Norge

8.4. Agder

8.5. BTV

8.6. Akershus og Østfold

8.7. Hedmark og Oppland