Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Casus by Mind Map: Casus
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Casus

Gebruikte bronnen

Zie ook -> bij casus 4

http://www.emotioneleontwikkeling.nl/

http://mens-en-samenleving.infonu.nl/pedagogiek/16368-cognitieve-ontwikkeling-van-kinderen.html

http://educatie-en-school.infonu.nl/diversen/61321-cognitieve-sociaal-emotionele-en-motorische-ontwikkeling.html

http://www.socialeontwikkeling.nl/

Artikel: hoeken in de onderbouw

Artikel: de bouwhoek leeft!

Artikel de bouwhoek leeft

Artikel hoeken in de onderbouw

Casus 1 ; nature / nurture

Wat is ontwikkeling?

Welke ontwikkelingsgebieden zijn er?

Wat is sociale ontwikkeling?

Wat is het verband tussen deze twee?

Wat is emotionele ontwikkeling?

Probleemstelling±Hoe komt het dat een eeneiige meisjes tweeling verschillend gedrag vertoond ten opzichte van elkaar op zowel sociaal emotioneel als op cognitief gebied?

Casus 2 ; cognitieve ontwikkeling

Wat is cognitieve ontwikkeling?

Vanaf welke leeftijd tot aan welke leeftijd is er sprake van cognitieve ontwikkeling?

Welke voordelen heeft een kind van een goede cognitieve ontwikkeling?

Wat zijn belangrijke leeftijd fases binnen de cognitieve ontwikkeling?

Wat beïnvloed cognitieve ontwikkeling?

In welke situaties gebruiken kinderen hun cognitie?

Hoe kan het dat twee kinderen van dezelfde leeftijd een ander antwoord kunnen geven m.b.t. meer/minder experiment?

Wat valt er onder cognitieve ontwikkeling?

Wat voor rol heeft de leerkracht bij de cognitieve ontwikkeling bij leerlingen?

Zijn er oorzaken waardoor de cognitieve ontwikkeling minder snel verloopt?

Casus 3; sociale-emotionele en morele ontwikkeling

Vanaf welke leeftijd kunnen leerlingen zich in een ander verplaatsen?

Hebben de leerlingen tot nu toe een “normale” emotionele en morele ontwikkeling door gemaakt?

Op welke manier uiten leerlingen van vijf jaar zich?

Weten leerlingen van deze leeftijd wat emoties zijn?

Casus 4; Psychomotorische ontwikkeling (0-12 jaar)

Het probleem: - Joep loopt achter met zijn motorische ontwikkeling en daarom kan hij bepaalde dingen niet die zijn leeftijdsgenoten wel kunnen o.a. schrijven, voetballen. - Motorische ontwikkeling van Joep loopt anders dan zijn leeftijdsgenoten.

Vragen: