Hvilke faktorer påvirker fagligheden på Hilltop/uddannelsescenter for autister? Målet med vores i...

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Hvilke faktorer påvirker fagligheden på Hilltop/uddannelsescenter for autister? Målet med vores indsats er størst mulig selvstændighed for den enkelte borger, under hensyntagen til den enkeltes livskvalitet. by Mind Map: Hvilke faktorer påvirker fagligheden på Hilltop/uddannelsescenter for autister? Målet med vores indsats er størst mulig selvstændighed for den enkelte borger, under hensyntagen til den enkeltes livskvalitet.

1. Målgruppe

1.1. Ændring til mere blandede problematikker???

1.1.1. Projektafdeling

2. Forventninger

2.1. Beboere

2.1.1. Goal 1

2.1.2. Goal 2

2.2. Forældre

2.2.1. Session Rule 1

2.2.2. Session Rule 2

2.3. Kommuner

2.4. Egne

2.5. Kollegiale

2.6. Ledelsesmæssige

3. Økonomi

3.1. Generel trussel om nedskæringer

3.2. Effektivitet

3.3. Produktivitet

3.4. Takstpres

3.5. Tidligere fyringsrunder

3.6. Strukturændringer

4. Faglige metoder

4.1. Kognitive

4.1.1. Sub Idea 1

4.1.2. Sub Idea 2

4.2. Visuelt strukturerede

4.3. Evidensbaserede / Best practice????

4.4. Anerkendende

5. Spørgsmål

5.1. Er vi parate til at inddrage økonomiske overvejelser som et grundvilkår for valg af metoder og hvad gør det ved vores faglighed?

5.2. Umyndiggøres vi af den neoliberale diskurs?

5.3. Lærer vi beboeren det de har brug for eller tilpasses det først og fremmest samfundets behov og ikke den enkeltes livskvalitet? Eller er det i sidste ende to sider af samme sag i forhold til de samfundskrav der stilles i dag frem for for 10 år siden?

5.4. Ønsker vi os større frihed i forhold til valg af metode og brug af ressourcer?

5.5. Kan parametre som effektivitet og produktivitet indgå som en del af den pædagogiske vurdering når der vælges metode eller er det en glidebane hvor etiske spørgsmål træder i baggrunden?

5.6. Burde man bruge flere ressourcer på livskvalitet frem for "hårde færdigheder", der kan måles og vejes?

5.7. Hypotesen er at der er et modsætningsforhold mellem at være "en god socialpædagog" med etikken i behold og samtidig kunne stå inde for den behandling "der er råd til" i dagens Danmard. Vores rolle er vel at være i opposition til besparelser?

6. Autonomi/Umyndiggørelse???

6.1. KRAP

6.2. Action Point 2

7. Udannelsesniveau / Viden

7.1. Har vi viden nok i forhold til økonomi og samfundsudvikling til at kunne tage denne betragtning med i vores metodevalg?

7.2. Er vores opgave snarere at argumentere med vores pædagogiske viden og ikke tage hensyn til økonomi/samfundsudvikling? Efterlader det os bagerst i bussen?

8. Undersøgelsesmetode - foreløbige tanker.....

8.1. Få kvalitative interviews med fx 2-3 medarbejdere med mulighed for at få indsigt i hvilke faktorer der spiller ind og om vi med fordel kunne ændre noget i vores tænkning om metodevalg

8.2. På baggrund af de kvalitative oplysninger udarbejde et spørgeskema som hele medarbejdergruppen kunne besvare for at få bredden med

8.3. Ikke et egentlig problemfelt, men en undersøgelse. Går det an?

9. Udarbejdet af Karina Uldum