Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Universitat a distància by Mind Map: Universitat a distància
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Universitat a distància

Departaments

Els departaments són els que assessoren l'editorial a l'hora d'escollir quins e-books creen. Per exemple, el departament de filologia catalana pot proposar que es crein e-books amb contes d'uun determinat autor.

Editorial universitària

Llibres paper

Llibres digitals

de pagament

gratuïts, per a PDAs, enquesta usuaris sobre format, Un format (pdb), Altres, en el futur, també en PDF??

Comunitat universitària

Els usuaris potencials dels nostres e-books 

Professors

Alumnes

PAS