מכונות אנרגיה

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
מכונות אנרגיה by Mind Map: מכונות אנרגיה

1. קבוצה 3

2. קבוצה 4

3. אנרגייה חשמלית

4. אנרגיית אור של הפלורוסנט

5. קבוצה 1

6. קבוצה 2

7. דוגמא

7.1. אנרגיה אלסטית של הגומיה

7.2. אנרגית תנועה של הבקבוק

7.3. אנרגיית תנועה של הכדור

7.4. אנרגית תנועה של המספריים

7.5. אנרגית גובה של המשקפיים