Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Steden: handel en nijverheid by Mind Map: Steden: handel en nijverheid
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Steden: handel en nijverheid

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

Verandering autarkische samenleving

Ontginningen en inpoldering

Toename voedselproductie, Groei bevolking

Nieuwe landbouwtechnieken

Toename voedselproductie, Groei bevolking

Handel

Het ruilen van producten voor andere producten of geld

Luxere producten

Niet iedereen boer

Ambacht

Beroep waarbij een handwerker met gereedschap eindproducten maakt

Huisnijverheid verdwijnt

Hanze

Samenwerkingsverband in de Middeleeuwen van Noord-Europese steden om elkaar te ondersteunen bij de handel

Schaalvergroting handel tussen regio's, Vlaanderen - wol - Engeland Hanze van Londen

Ontwikkeling steden

Meer macht adel

Belastingen

Door stad platteland beter bestuurbaar

Brugge

Ligging

Noord-Italië

Ontginningen en inpoldering

Bologna - Florence, Textiel

Genua - Venetië, Overzeese handel

Hanze Oostzeegebied

Handelssteden Oostzee o.l.v. Hamburg en Lübeck

Handelssteden Noordzee

Jaarmarkt

Verschillende steden drijven een aantal weken in het jaar handel over de hele wereld

Geldeconomie

Stimuleerde handel

Beperkingen

Elke vorst/stad eigen munt

Vervoer geld gevaarlijk, Oplossing handelaren: Wissel ondertekenen (=schriftelijke betalingsopdracht), Goede boekhouding, Juridische basis voor handelscontracten

Champagne

Onveilig door oorlog

Jaarmarkt onbelangrijk, Venetië/Genua per schip naar Brugge, Kruistochten, Reconquista

Hoge belastingen

Handelsschakels

Genua/Venetië

Azië

Afrika

Europa

Brugge

Noordelijke handelsgebied Hanze

Zuid-Europa