Steden: handel en nijverheid

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Steden: handel en nijverheid by Mind Map: Steden: handel en nijverheid

1. Verandering autarkische samenleving

1.1. Ontginningen en inpoldering

1.1.1. Toename voedselproductie

1.1.1.1. Groei bevolking

1.2. Nieuwe landbouwtechnieken

1.2.1. Toename voedselproductie

1.2.1.1. Groei bevolking

2. Handel

2.1. Het ruilen van producten voor andere producten of geld

2.1.1. Luxere producten

2.1.2. Niet iedereen boer

3. Ambacht

3.1. Beroep waarbij een handwerker met gereedschap eindproducten maakt

3.1.1. Huisnijverheid verdwijnt

4. Hanze

4.1. Samenwerkingsverband in de Middeleeuwen van Noord-Europese steden om elkaar te ondersteunen bij de handel

4.1.1. Schaalvergroting handel tussen regio's

4.1.1.1. Vlaanderen - wol - Engeland Hanze van Londen

5. Ontwikkeling steden

5.1. Meer macht adel

5.1.1. Belastingen

5.1.2. Door stad platteland beter bestuurbaar

5.2. Brugge

5.2.1. Ligging

6. Noord-Italië

6.1. Ontginningen en inpoldering

6.1.1. Bologna - Florence

6.1.1.1. Textiel

6.1.2. Genua - Venetië

6.1.2.1. Overzeese handel

7. Hanze Oostzeegebied

7.1. Handelssteden Oostzee o.l.v. Hamburg en Lübeck

7.2. Handelssteden Noordzee

8. Jaarmarkt

8.1. Verschillende steden drijven een aantal weken in het jaar handel over de hele wereld

9. Geldeconomie

9.1. Stimuleerde handel

9.2. Beperkingen

9.2.1. Elke vorst/stad eigen munt

9.2.2. Vervoer geld gevaarlijk

9.2.2.1. Oplossing handelaren: Wissel ondertekenen (=schriftelijke betalingsopdracht)

9.2.2.1.1. Goede boekhouding

9.2.2.1.2. Juridische basis voor handelscontracten

10. Champagne

10.1. Onveilig door oorlog

10.1.1. Jaarmarkt onbelangrijk

10.1.1.1. Venetië/Genua per schip naar Brugge

10.1.1.1.1. Kruistochten

10.1.1.1.2. Reconquista

10.2. Hoge belastingen

11. Handelsschakels

11.1. Genua/Venetië

11.1.1. Azië

11.1.2. Afrika

11.1.3. Europa

11.2. Brugge

11.2.1. Noordelijke handelsgebied Hanze

11.2.2. Zuid-Europa