VOC

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
VOC by Mind Map: VOC

1. Molukken

1.1. in 1605 eiland Ambom overgenomen op de Portugezen

1.2. 1619 sticht de VOC op Java het hoofdkwartier Batavia

2. 1594 9 kooplieden beraamde een reis naar Indië

3. 1602 oprichting VOC

3.1. Reizen naar Indië

3.1.1. Specerijen vanuit Indië naar Europa

3.2. Monopoly in Azië

3.3. Handelkapitalisme

4. Aandelen beleggen

4.1. De VOC ging aandelen beleggen om een startkapitaal te krijgen

5. 1621 Oprichting WIC

5.1. Spanje bestrijden hoofddoel

5.1.1. 1628 Piet Heijn veroverd de zilvervloot

5.2. Handel

5.2.1. Handel in: Slaven en goud uit West Afrika Suiker en andere tropische producten uit Zuid-Amerika

5.3. Kolonies

5.3.1. De WIC had kolonies in onder meer Brazilië en Noord-Amerika (New York)

6. Grootmacht

6.1. 200 schepen Tienduizende medewerkers

7. Leiders

7.1. In de Nederlanden: De Heeren XVII

7.2. In overzeesgebied: een Grouverneur-generaal