Südametunnistus

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Südametunnistus by Mind Map: Südametunnistus

1. Osalejad

1.1. Hoonete arhitekt

1.2. Ehituse firmajuht ning direktor

1.3. Ehitustöödejuhataja

1.4. Päästjad

1.5. Meedikud

1.6. Ehitajad

1.7. Kodanikud

1.8. Vabatahtlikud

2. Ehitus tööde juhtimine ja kontrollimine

2.1. Juhendajad

2.1.1. Direktor

2.1.2. Ehitustöödejuhendaja

2.1.3. Spetsialistid

2.1.4. Projekti valdaja

2.1.5. Ehituse omanik

2.2. Kontrollijad

2.3. Vastutav isik

3. Küsimused

3.1. Miks?

3.2. Mille jaoks?

3.3. Kelle jaoks?

3.4. Mis ma pean tegema?

4. Ehituse Informatsion

4.1. Kvaliteet

4.1.1. Vastupidavus

4.1.2. Usaldusväärsus

4.1.3. Turvalisus

4.2. Garantii

4.2.1. Elu

4.2.2. Kindlustus

5. Toiming

5.1. Päästmise plaan

5.1.1. Kohustuste jaotus

5.1.2. Meeskonnatöö

5.1.3. Toetus

5.2. Kannatanute elukoha määramine

5.2.1. Eluasemega kindlustamine

5.3. Meedikute töö

5.4. Vabatahtlikute abi

5.5. Abi ehitajate poolt

6. Aeg

6.1. Õnntuse lahendamine

6.2. Evakueerimine

6.3. Hävingu taastamise tähtaeg

6.4. Reageerimise kiirus

7. Õnnetuse põhjused

7.1. Vastumatus

7.2. Ükskõiksus

7.3. Rahajanu ehk kadedus

7.4. Teadmatus

7.5. Mitte professionalism

7.6. Projeki vead

8. Emotsioonid

8.1. Eelnev sündmus

8.2. Regulatsioon

8.3. Füsioloogiline reaktsioon

8.4. Realo 2006:189

9. Mõtlemine

9.1. Õnnetuse analüüs

9.2. Lahenduse otsimine

9.3. T.Tulviste 2006:129

10. Isiksus

10.1. Erinevad isikuomadused

10.2. Isiksuste vastatikune tegevus

10.3. Konstabel 2006:190

11. Taju

11.1. Tunnevad

11.2. Kujundavad

11.3. Loovad

11.4. Seotud juhatajatega, kes kontrollivad ehitust

11.5. Kikas 2006:85

12. Mälu

12.1. Kogemus

12.2. Teadmised

12.3. Oluline seos inimese töötamisega, kui tema rakendab oma teadmisi ning kogemusi

12.4. Rauk 2006:110

13. Inimene gruppis

14. Kasutatud allikas

14.1. Psõhholoogia Gümnaasiumile. 2006. Tartu Ülikooli Kirjastus