צפייה בשיעורים

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
צפייה בשיעורים by Mind Map: צפייה בשיעורים

1. כיתה ב

1.1. קורות חיים בקובץ שיתופי

1.2. בן גוריון

1.3. לכל אחד שקופית

1.4. יש מחוון

1.5. מתבסס על טקסט ומידע ברשת

1.6. חסרה אינטראקציה בתוך המצגת השיתופית

1.7. תוצרים בפורום

2. כיתה ו

2.1. עבודה סביב דילמה שהוגדרה

2.1.1. הילדים מעלים ערכים ונימוקים לכל ערך

2.2. צפייה בסרטונים

2.2.1. עדת היסטוריונים

2.2.2. הצעה לשימוש בedutube

2.3. לנקוט עמדה מנומקת

2.3.1. לקשר לעולם של הלומד

2.3.2. לתת פיגומים לתצורת הביצוע

2.4. חשיבה מסדר גבוה

2.4.1. נקיטת עמדה מנומקת

3. כיתה ד

3.1. תלמידים משחקים במשחקים שהמורה בנתה

3.2. תלמידים חזקים בונים משחקים לעמיתים

4. שיעור מדעים ד

4.1. בניית מפת חשיבה פמפלט כיתתי

4.1.1. יש אזור אישי של המלצות לשינויים בבית

4.1.2. קשרים במפות

4.1.3. המללת המפה

4.2. הליך חקר יפה

5. כלי

5.1. Vas