Az enyhén értelmi fogyatékos gyermekek oktatása és az IKT eszközök

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Az enyhén értelmi fogyatékos gyermekek oktatása és az IKT eszközök by Mind Map: Az enyhén értelmi fogyatékos gyermekek oktatása és az IKT eszközök

1. Enyhén értelmi fogyatékos gyermekek tanulási jellemzői

1.1. alacsony motivációs szint

1.2. absztrahációs nehézségek

1.3. figyelem, emlékezet zavara

1.4. perszeveráció (gondolati megtapadás)

2. Pedagógusok az oktatási rendszerben

2.1. problémafelvetés

2.1.1. továbbképzés

2.1.2. intézmény anyagi háttere (felszereltsége)

2.1.3. generációs szakadék

3. IKT eszközök

3.1. IKT eszközök jelentősége

3.1.1. SNI tanulók hátránykompenzációja

3.1.2. motivációs hatás

3.1.3. könnyebbé teszi a tananyag megértését

3.1.3.1. több kommunikációs csatorna növeli az oktatás hatékonys

3.1.4. differenciálás lehetősége

3.2. IKT eszközök fajtái

3.2.1. interaktív tábla

3.2.1.1. előnyei

3.2.1.1.1. interaktivitás

3.2.1.1.2. figyelemfelkeltés

3.2.1.1.3. látványos szemléltetés

3.2.1.1.4. változatos munkaformák

3.2.1.1.5. szerkeszthetőség

3.2.1.2. felhasználási lehetőségei

3.2.1.2.1. dátum megállapítása

3.2.1.2.2. csoportalkotás

3.2.1.2.3. tananyag feldolgozása

3.2.1.2.4. levezető játék

3.2.1.2.5. értékelés

3.2.2. szoftver csomagok

3.2.3. Web 2.0

3.3. hátrányai