Stadslucht maakt vrij

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Stadslucht maakt vrij by Mind Map: Stadslucht maakt vrij

1. Bepaalde privileges veroorzaken een trek van het platteland naar de stad.

1.1. De reden dat horigen naar de stad trokken was dat ze als stedelingen minder belastingen en geen tienden hoefden te betalen.

1.2. het gevolg dat horigen naar de stad trokken was dat de adel alleen de horigen kon behouden door de lasten te verminderen.

2. Stedelingen hadden door hun privileges meer directe invloed.

2.1. Steden hadden meer invloed omdat de adel makkelijker de boeren in de kleine dorpen konden controleren

3. In de Vlaamse steden koos de graaf de bestuurders van de stad.

3.1. De graaf koos uit de patriciërs (de rijkste burgers met grond en huizen) de schepenen. Schepenen zijn bestuurders en rechters. Schepen bleef je tot je dood.

3.1.1. Het nadeel was dat de macht in handen was van een kleine groep, het gemeen, de gewone bevolking, kwam vaak in opstand hiertegen.

3.1.2. Aan dit systeem kwam een einde in 1241. De handelaren en ambachtslieden eisten dat de macht van de patriciërs werd beperkt.

3.1.2.1. De graaf ging met de eisen akkoord; geen familieleden mochten in stadsbestuur, ook richtte hij gilden op die de schepenen controleerden.

4. Guldensporenslag

4.1. De reden voor de slag was dat de Franse koning meer greep op Vlaanderen wilde, terwijl Graaf Gwijde zoveel mogelijk zelfstandigheid wilde.

4.2. Het gevolg van de overwinning op de Fransen was dat de Franse greep op Vlaanderen beperkt bleef en het gewone volk meer macht kreeg.

5. Vergrootte de invloed van het gewone volk.