Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

SLEMHINNA by Mind Map: SLEMHINNA
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

SLEMHINNA

Typer av slemhinna

Slemhinnan är uppbyggd av ett yttre, flerskiktat skivepitel som genomgår ständig deskvamering

Täckande/Lining 60%

Icke-keratiniserad

Specialiserad 15%

Tugg/Masticatory 25%

Strukturer

Keratinocyter-Yttre flerskiktat skivepitel

- ständig deskvamering - snabb delningstakt/hög omsättning av celler Funktion: Skyddsbarriär

Basalmembran

Bindväv

Langerhansceller

Barriärfunktion

Cellmembran

Cell-Cell Interaktioner

-Celler som sitter fast i varandra fungerar som en barriär på samma sätt som cellmembranet skyddar den enskilda cellen -Kommunikation -Försegling av utrymmen.

Cell-ECM-interaktioner

-Ankarfästen

Tonofilamentens struktur

Cellen

Cellmembran

Cytoplasman

Organeller

Lysosom

Cytoskellett

Funktion

Sensorisk

Utsöndring av saliv

Barriärfunktion

Abnormala variationer

Hyperkeratinisering

Problem

1. Varför byter man ut fyllningen?

2. Hur länge håller olika fyllningar/material?

3. Varför får han postoperativa problem (isningar, sensitivitet)

4. Varför har 36 mb-kusp frakturerat?

5. Tar man bort amalgamfyllningen 36 mod för att åtgärda skadan på tanden?

6. Varför är fyllningen mörk och matt?

Inl. mål

- Postoperativa effekter från fyllningar.

- Fyllningarnas överlevnad och omgörning.

- Amalgam, uppbyggnad (plus oxidation), för- och nackdelar, miljöaspekter.