Vaatlus

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Vaatlus by Mind Map: Vaatlus

1. Töömahukas

2. Vaatleja peaks hoidma lahus oma tähelepanekud ja neile antud tõlgenduse

3. Puudused

3.1. Vaatleja võimalik mõju

3.2. Eetilised küsimused

3.3. Aeganõudev

3.4. Uurija emotsionaalne suhe uuritavaga

3.5. Vahetut teavet on keerukas talletada

4. Liigid

4.1. Süstemaatiline

4.1.1. Süstemaatiline, liigendatud

4.1.2. Vaatleja on kõrvalseisja

4.2. Osalusvaatlus

4.2.1. Kujuneb vabalt vastavalt olukorrale

4.2.2. Vaatleja osaleb rühma tegevuses

5. Eelised

5.1. Mittekeeleline väljendus

5.2. Vahetu teave

5.3. Varjatud teave

5.4. Huvitavad ja mitmekülgsed andmed

5.5. Sobiv kvalitatiivseks uurimuseks

6. Real world

7. Tähele panemine

8. Nõuetele vastavus