Valentina slaver og kolonier

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Valentina slaver og kolonier by Mind Map: Valentina slaver og kolonier

1. Koloniseringen af Dansk Vestindien.

1.1. I 1600-tallet ønskede den københavnske købmandsstand at deltage i handlen med kolonivarer som bestod af sukker, tobak og kaffe fra Amerika. Men man havde brug for en national base i det fremmede for at konkurrere på lige fod med stormagterne.

2. Min nye viden.

2.1. Det jeg har fået af vide er at Danmark har haft tre kolonier og jeg får at vide om hvad for nogle kolonier det er og at Grønland har været en del af kolonierne men så blev selvstyrene O.s.v så jeg har lært en masse om kolonier og om hvad det er for nogle.

3. Hvad ved jeg i forvejen.

3.1. Hvad ved jeg om kolonier: jeg ved at, det er noget om landområder og arbejde.

3.2. Hvad ved jeg om slaver: Jeg ved at det er nogle kvinder/mænd de fleste er sorte/mørke i huden som bliver købt af nogle rige mennesker og så skal arbejde for dem.

4. Grønlands politiske historie.

4.1. Grønland var en gang en af Danmarks kolonier men er blevet selvstyrene.

4.2. Fra 1300 til 1800 var den danske konge, konge over Danmark og Norge men den gang hørte Grønland under Norge. Derfor bestemte den danske også over Grønland.

4.3. Midt i 1800 tallet begyndte grønlænderne at dø efter sult. Mange mente at det var fordi at danskerne var kommet så samfundet blev u balanceret. For at give Grønlænderene ansvaret startede de råd som skulle med til at styre landet. Rådene bestod af præsten, købmændene og sælfangerene.

5. Danske kolonier.

5.1. Fra 1620 til 1917 havde Danmark tre kolonier Inden ,Afrika og Amerika. De tre største var Trankebar i Indien, Guldkysten i Afrika og Dansk Vestindien i Amerika.

6. Trankerbar.

6.1. I 1620 blev Trankebar en del af Danmarks kolonier.

6.2. Christian 4. havde i tankerne om at have en koloni i inden.

7. Guldkysten.

7.1. Danmark fik guldkysten som koloni i 1658. Derfra kunne afrikanerne sende guld og elfenben til Danmark. Da Danmark ankom til guldkysten var det allerede præget af konkurrencer bland de europæiske kolonimagter.

8. Min nye viden.

8.1. Min nye viden er at jeg har lært at man kan deltage i handel med kolonivarer som er noget tobak, kaffe og sukker. og så er der også mange konkurrencer mellem kolonimagterene og så laver man meget handel.

9. Trekantshandlen.

9.1. Trekantshandlen var en handelsrute mellem Europa, Afrika og Amerika. Og man havde købt mange Afrikanske slaver som de så solgte vider til Amerika.

10. Slaveoprøret på Sankt Jan.

10.1. St. Jan blev taget i besiddelse af Danmark i 1675. Inden da havde den været under engelsk herredømme, og efter danskerne overtog øen, formåede englænderne at fordrive danskerne fra øen tre gange inden de gav op. På øen fandtes der 109 plantager som var ejet af hvide. Plantagerne blev drevet ved hjælp af Slavernes antal var i 1733 1087, de hvides antal kun 208.

11. Pirater og danske slaver.

11.1. De fleste kender til de sorte slaver i Dansk Vestindien, men der er også danske slaver i Nordafrika, det var normalt at blive fanget som sømand af en Nordafrikansk sørøver.

12. Ophævelse af slavehandel.

12.1. I 1792 besluttede man i Danmark at forbyde slavehandelen fra 1803. Danmark var en af den første til at ophæve slavehandel. Slavehandelen var en del af det, man i dag kalder trekantshandelen. Danske skibe sejlede til Afrikas vestkyst for at sælge våben og krudt.

13. Slaveriets afskaffelse.

13.1. Slaveriet blev afskaffet i Dansk Vestindien i 1848. embedsmænd var kommet til den konklusion, at slaveriet ikke kunne opretholdes, og de havde derfor udarbejdet en plan for dets gradvise ophør. Men alligevel vandt myndighederne.

14. Jeg har fået meget af vide om slaver,som jeg ikke har vidst og det er meget dejligt at få noget nyt at lære om. som fx. slaveri og hvornår den startede og så hvornår den sluttede.