Het absolutisme

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Het absolutisme by Mind Map: Het absolutisme

1. Absolutisme = de alleenheerschappij van een vorst zonder beperkingen (grondwet of andere rechten)

2. Lodewijk de XIV (zonnekoning)

2.1. erfde Frankrijk in 1643 toen hij 4 was. Hij bleef koning tot zijn dood, daarmee de langst regerende vorst in de Europese geschiedenis. Hij haatte de adel en zorgde ervoor dat de macht van de adel werd gebroken.

3. 1661 Lodewijk nam zelf de regering op zich. Veranderingen die hij doorvoerde:

3.1. hij beperkte de macht van de adel en de steden

3.2. bouwde een ambtenarenapparaat op

3.3. Belastingen innen

3.4. Hervorming van het leger: geen eigen troepen van de adel meer, leger onder controle van de koning.

3.5. Centralisatie van de wetenschap: opzetten van Koninklijke academiën voor wetenschap en kunsten.

3.6. Politiek van Mercantilisme: fors staatsingrijpen in de economie om extra geld te verdienen (afschaffing interne tollen, wegen bouwen, export bevorderen, hoge importtarieven)

3.7. Sommige privileges van de adel bleven wel bestaan en er werd niet te veel belasting geheven voor de adel en de Kerk

4. Droit divin

4.1. Voor rechtvaardiging van het absolutisme waren de ideeën van Thomas Hobbes belangrijk. Als er geen absoluut heerser was zou iedereen iedereens vijand zijn en er chaos heersen

4.2. Droit Divin : Goddelijk recht werd gegeven aan de Koning, alsof de macht direct van god kwam. Het koninklijk gezag is heilig.