Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Emalj + Dentin by Mind Map: Emalj + Dentin
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Emalj + Dentin

Emalj

Strukturer/Komposition

Amelogenes

Dentin

Strukturer/Komposition

Dentinogenes

Kollagensyntes

Pulpa

Strukturer/komposition

Fyra zoner

Teori om smärt-signalering

Problem

1 Varför är hon torr och fnasig?

2 Varför har det börjat klia, svida och se rött ut?

3 Kan det vara något på arbetsplatsensom hon inte tål?

4 Varför är hon täppt i näsan?

Problem

1. Två olika TDL diagnosticera olika utifrån RTG, varför?

2. Hur säker är röntgen som diagnostisk metod?

3. Vad har hänt efter 1år? Ser man skillnad på RTG?

4. Varför tar man inte nya RTG-bilder?

5. Hur går det till när man rekvirerar bilder?

Inl. mål

#specificitet/sensitivitet -tillförlitlighet #rekvirering #indikation, progression & fynd #diagnosticering #ortoradiell - bildtagning & avvikelser #sekretess & journalföring #kariesprevalens - antal RTG-bilder övertid

Nils

Vilka diagnoser är relevanta att ställa?

Vilka orsaker och riskfaktorer finns till Nils sjukdomstillstånd

Vad beror smärtan på och hur kan Nils bli fri från den?

4.

Hur kommer prognoserna att se ut?

Fall 1 - Exkavering

Problem

IM

Fall 2 - Väntrummet

Problem

IM

Fall 4 - Apikal röntgendiagnostik

Problem

IM

Fall 6 - Infektion i munbotten

Problem

IM

Blodförtunnande medel

Problem