Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

FI1 tabletkoulu by Mind Map: FI1 tabletkoulu
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

FI1 tabletkoulu

etiikan teoriat vai etiikan työkalut?

1. Filosofian elävä perinne

filosofian luonne

osa-alueet

lyhyt historia

avoimia kysymyksiä

2. Elämä: käyttöohje

elämänfilosofia

arvot ja tosiasiat

3. Tieto-oppi

perinne

epäily, varmuus, totuus, selittäminen

tiede, arkiajattelu, filosofinen ajattelu

kriittisen ajattelun ja tiedonhaun taidot

logiikka

5. Nykyfilosofiaa

Filosofian aikajana

Ripaus idän filosofiaa

4. Metafysiikka ja ontologia

Marx

henki vai aine

olemisen rakenne

Thales

Pythagoras

ajatuskokeet

kertaus ja lähteet

arviointi