Get Started. It's Free
or sign up with your email address
FI1 tabletkoulu by Mind Map: FI1 tabletkoulu

1. 5. Nykyfilosofiaa

1.1. Filosofian aikajana

1.2. Ripaus idän filosofiaa

2. 4. Metafysiikka ja ontologia

2.1. Marx

2.2. henki vai aine

2.3. olemisen rakenne

2.4. Thales

2.5. Pythagoras

3. ajatuskokeet

4. kertaus ja lähteet

5. arviointi

6. etiikan teoriat vai etiikan työkalut?

7. 1. Filosofian elävä perinne

7.1. filosofian luonne

7.2. osa-alueet

7.3. lyhyt historia

7.4. avoimia kysymyksiä

8. 2. Elämä: käyttöohje

8.1. elämänfilosofia

8.2. arvot ja tosiasiat

9. 3. Tieto-oppi

9.1. perinne

9.2. epäily, varmuus, totuus, selittäminen

9.3. tiede, arkiajattelu, filosofinen ajattelu

9.4. kriittisen ajattelun ja tiedonhaun taidot

9.5. logiikka