Gorenjske lekarne

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Gorenjske lekarne by Mind Map: Gorenjske lekarne

1. promet

1.1. organski

1.1.1. socialni mediji

1.1.1.1. facebook

1.1.1.1.1. fb tab znotraj fanpage-a

1.1.1.1.2. viralna orodja (like, share, comment) sprožimo z dnevnimmi objavami - pretvoriš svoje fane v svoje oglaševalce

1.1.1.1.3. povezati se zsorodnimi skuponostmi in sodelovati v izmenjavi objav

1.1.1.1.4. free pdf ebook

1.1.1.2. youtube

1.1.1.2.1. 1 video / teden

1.1.2. offline

1.1.2.1. word of mouth

1.1.2.2. kupon knjižice, letaki, etc

1.2. plačljivi

1.2.1. fb ads

2. po fazah

2.1. 1. vzpostaviti infrastrukturo, ki pretvori obiskovalce v kupce

2.2. 2. vodenje prometa

2.3. 3. spremljanje analitike, testiranje, optimiziranje

3. FB infrastruktura

3.1. fb welcome image graphics

3.2. kupon za 20% off graphics boofferr

3.3. fizični flyer graphics, ki vodi do kupona

3.4. sistem online naročanja

4. cilj

4.1. postati avtoriteta v poslu

4.2. zgraditi skupnost zadovoljnih kupcev

4.3. transparentnost napram kupcem

4.4. vpeljati nove produkte/servise, ki se jih lahko trži isti demeografski skupini

4.4.1. delavnice, tečaji, etc

4.5. časovni: 1m, 3m, 6m, 12m