Innopena.pl

Mapa serwisu Innopena.pl

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Innopena.pl by Mind Map: Innopena.pl

1. Role

1.1. Klient

1.1.1. Dodaje oferty

1.2. Dawca

1.2.1. Aplikuje do oferty

1.3. Ekspert

1.3.1. Konsultuje oferty

2. Typy użytkowników

2.1. Przedsiębiorstwo

2.1.1. Klient

2.1.2. Dawca

2.2. Instytucja

2.2.1. Klient

2.2.2. Dawca

2.3. Osoba prywatna

2.3.1. Dawca

3. Kategorie

3.1. Innowacje

3.2. Technologie

4. Rejestracja

4.1. Formularz rejestracyjny

4.1.1. Potwierdzenie danych

4.1.1.1. Weryfikacja

4.1.1.1.1. Podpisanie umowy

5. Moduły

5.1. e-Learning

5.2. Ankiety

5.3. Staże/praktyki

5.4. Statystyki ofert

5.5. Partnerzy

6. Obszary zainteresowń

6.1. Towaroznawstwo spożywcze

6.2. Towaroznawstwo przemysłowe

6.3. Opakowalnictwo

6.4. Chemia

6.5. Zarządzanie jakością

6.6. Statystyczne sterowanie procesami

7. Bezpieczeństwo

7.1. Regulamin

7.2. Umowy z Klientem/Dawcą

7.3. Ekspert platformy

8. Komunikacja

8.1. Adres e-mail

8.1.1. [email protected]

8.2. Telefon

8.2.1. Kwestie merytoryczne

8.2.1.1. 61 856 90 36

8.2.2. Kwestie techniczne

8.2.2.1. 502 567 303

8.3. Kanał YouTube

8.3.1. http://youtube.com/innopena

8.4. Facebook

8.4.1. http://www.facebook.com/pages/Innopena/143461945744697